Nötkreatur skadas av nedskräpning

Foto: Karianne Widsell

Nu är många av Sveriges nötkreatur utsläppta på bete. En av riskerna när djuren går ute på bete är att de får i sig något som orsakar vasst. För att undvika att djuren skadas finns det vissa åtgärdet som du kan ta till.

Vasst innebär precis som det låter att djuret har ätit något som är vasst, till exempel ståltråd och spik och som fastnar i eller punkterar nätmagens slemhinna.

Spetsiga föremål som till exempel spikar kan från nätmagen tränga in i hjärtsäcken och orsaka plötslig död.

Eftersom nötkreatur idisslar och tuggar sitt foder flera gånger äter de slarvigt och utan att tugga så noggrant första gången.

Därför är det lätt att djuren tuggar i sig skräp tillsammans med gräs eller foder.

Aluminiumburkar i grovfoder

På flera ställen i Sverige har lantbrukarna nu börjat ta in sin första vallskörd.

För många lantbrukare som odlar vall intill trafikerade vägar finns en risk för att de får in söndertrasade aluminiumburkar i sitt grovfoder. Spikar och ståltråd kan fångas upp av magneter på vallmaskinen, men aluminiumburkarna fångas inte upp då de inte är magnetiska.

Om en ko skulle drabbas av vasst kan detta behandlas genom att en magnet läggs in i kons mage. Om behandlingen utförs i tid, innan det vassa föremålet hunnit orsaka för stor skada, så är prognosen oftast god. Detta fungerar dock inte på aluminiumburkar.

-  Problemetet med aluminium är att behandling med magnet inte fungerar, säger Agrias lantbruksveterinär Madeleine Agneborg.

Symtom på att djuret har fått i sig vasst:

  • Låg feber
  • Ligger inte lika mycket som vanligt
  • Skjuter rygg när de står (kutryggig)
  • Nedsatt aptit
  • Symtom på smärta (kan till exempel stöna)
Tänk på! Oavsett om du själv har djur som kan drabbas av vasst eller inte- släng inte sopor i naturen. Även plastpåsar och andra mjuka föremål kan skada djuren.
Artiklar om Lantbruk

Här hittar du alla senaste artiklarna om lantbruk.

Läs mer

Försäkring

Försäkra ditt lantbruk eller få mer information.

Läs mer

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar kontakta oss.

Läs mer

Sociala medier

Vi finns även på Facebook!

Följ oss

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg