Sövda hästar kan få bestående skador

Att söva djur innebär alltid risker. Men att söva en häst är avsevärt mer riskfyllt än att söva ett mindre djur. En frisk häst löper minst tio gånger högre risk att avlida i samband med narkos jämfört med en hund eller katt.

Sövda hästar riskerar att få bestående muskelskador efter att de opereras.

– En tredjedel av dessa dödsfall beror på förändringar i hästens muskulatur och skelett. En av orsakerna till dessa förändringar är lågt blodtryck under narkosen. Detta kan leda till försämrad genomblödning av muskulaturen som i sin tur kan orsaka muskelskador, berättar veterinär Anna Edner vid SLU som studerat detta

Anna Edner har specifikt undersökt hur mycket blod som pumpas ut av hästens hjärta under narkos, den så kallade hjärtminutvolymen. Att mäta hjärtminutvolymen är för tekniskt komplicerat för att mätas rutinmässigt.

Blodtryck  

Vid operation är det vanligast att kontrollera på blodtrycket hos hästen men det ger inte ensamt svar på hur cirkulationen fungerar. För den som övervakar blodtrycket under operationen är det därför viktigt med tillräcklig kunskap om hur blodtryck och blodflöde regleras.

– Cirkulationen påverkas bland annat av vilka läkemedel som tillförs och hur hästens andning regleras. Antingen andas hästen av egen kraft eller också styrs andningen mekaniskt av en respirator.

Mekanisk styrning av andningen hämmar blodflödet. Detta är viktigt att ta hänsyn till framför allt om hästen redan har ett nedsatt blodflöde, till exempel vid blodförluster eller uttorkning.

Narkos

En sövd häst ligger antingen på sidan eller på rygg, beroende på vilket ingrepp som ska utföras. För en normalstor häst som väger minst 500 kilo innebär det stor belastning på kroppen att ligga ned på sidan eller på ryggen under en längre tid. I regel är underlaget på operationsbordet ganska mjukt – hästkliniken vid SLU i Uppsala använder till exempel Tempurmadrasser för att jämna ut trycket. Trots detta påverkas muskulaturen under narkos.

Man skulle lätt kunna tro att det är hästens undre sida som påverkas mest. Men Annas arbete visar att det är såväl under- som översidans muskler på en liggande häst som påverkas.

Kolikhästar

Hos kolikhästar finns förändringar i muskeln redan före operationen. Intressant är att även hos friska hästar får musklerna spår av syrebrist efter sövning. Förändringarna är av den typen som hästen får när den har gjort ett riktigt hårt arbete i trav eller galopp. Blodprov visar att ämnesomsättningen varit utsatt för stor stress.

De kolikhästar som dog eller avlivades i nära anslutning till operationen var de som uppvisade störst förändringar i blod- och muskelprover före narkosen.

– Nivån av mjölksyra i blodet hos en kolikhäst hjälper till att förutsäga hästens chanser att överleva. Ibland, om prognosen bedöms som dålig, är det tveksamt att ens försöka operera med tanke på hästens lidande och de stora kostnaderna för djurägaren tycker Anna Edner.

Det tar ungefär en vecka innan salt- och energibalans har normaliserats. Underökningen visar att kolikhästarna är de som har störst rubbningar. De förlorar även i vikt.

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg