Fång är en relativt vanlig sjukdom som kan drabba både hästar och ponnyer och den orsakar stort lidande. Symptomen visar sig framförallt i hovarna då det uppstår en inflammation i hovens lamellager och suldel och det skapar smärta och hälta. Orsaken till fång är ännu inte helt klart trots intensiv forskning.

Hästens symptom vid ett fånganfall är den klassiska fångställningen: Den står med kroppsvikten förskjuten bakåt, framhovarna placerar den framför sig och bakbenen in under sig. Hovarna är mycket varma och man kan känna en tydlig puls i blodkärlen på båda sidor av kotan. Feber är också ett tydligt symptom vid fång.

Sjukdomsförloppet kan vara så kort som några timmar. Om inte anfallet behandlas i tid kan inflammationen skapa en försvagning i hovens lamellager som i sin tur leder till att hovbenet sänks eller roteras. Tecken på en lägesförändring av hovbenet är att kronranden blir mjuk när den förlorat sitt stöd från hovbenet.

Försäkra din häst hos oss

  • Olycksfallsförsäkring för människor ingår
  • Störst på hästförsäkring
  • Gratis veterinärbesök i mobilen

Hitta rätt skydd för din häst

Försäkra din häst hos oss

  • Olycksfallsförsäkring för människor ingår
  • Störst på hästförsäkring
  • Gratis veterinärbesök i mobilen

Hitta rätt skydd för din häst

För mycket foder

Den mest välkända orsaken till fång är foderförätning som leder till en störning i tarmfloran. Det kan ske när hästen eller ponnyn av någon anledning får i sig stora mängder kraftfoder eller släpps på ett kraftigt grönbete. Se till att hästen vänjs successivt vid bete och foderbyten. Under en viloperiod bör kraftfodergivan minskas för att undvika fång. Hästar och ponnyer som lider av mer eller mindre påtagliga ämnesomsättningssjukdomar har en kraftigt ökad risk att utveckla fång. Därför bör de flesta hästar som fått fång undersökas avseende ämnesomsättningsproblematik.

Förlossningsfång av kvarliggande efterbörd

En annan orsak till fång är att ett sto inte släpper efterbörden normalt efter en förlossning. Efterbörden ligger då kvar och släpper ut toxiner (gifter) som påverkar cirkulationen i hovarna.

Fång på grund av överbelastning

Hästar som har en kraftig hälta en längre tid kan drabbas av belastningsfång på det tidigare friska benet. Normalt skiftar en häst vikt mellan benen för att blodcirkulationen i hovarna ska fungera. Om den inte kan göra detta på grund av smärta kan fång uppstå. För att förebygga fång vid en sådan situation ska du följa veterinärens rekommendationer.

Akut behandling 

Om du misstänker att din häst har drabbats av fång ska du genast ställa den på boxvila med ett mjukt torrt underlag. Helst bör det vara en tjock spån- eller sandbädd eftersom det underlaget ger mest svikt samt stöd till hovbenet genom sulan. Se även till att kyla hästens ben med kallt vatten för att minska risken för skador i hovarna. Ge inte något kraftfoder utan enbart hö, gärna ett sent skördat hö som innehåller mycket fibrer men en mindre mängd protein. Om du inte har tillgång till det kan du dryga ut givan med halm. Tillkalla en veterinär omedelbart för behandling. All behandling går ut på att identifiera och avlägsna orsaken till sjukdomen och även ge smärtlindring till hästen.

Eftervård och tips

Det absolut viktigaste för att hästen ska bli frisk och inte få några återfall är att du följer veterinären och hovslagarens ordinationer för eftervården av hästen. Det är också av största vikt att fånghästens hovar verkas och skos av en skicklig hovslagare.

En häst som en gång har drabbats av fång löper större risk att drabbas igen jämfört med en fullt frisk häst. Därför är det viktigt att den motioneras regelbundet för att inte bli överviktigt samt att blodcirkulationen hålls igång.

En del fånghästar klarar inte av att gå på bete överhuvudtaget men många klarar det om man är försiktig vid invänjningen.

Vid fölning ska du vara noga med att kontrollera att hela efterbörden kommit ut. Vid minsta misstanke på livmoderinflammation bör du tillkalla veterinär.