Vad är gallor?

Gallor en är mjuk svullnad som uppkommer på grund av ökad mängd ledvätska i en led, vilket gör att ledkapseln buktar ut. Gallor kan sätta sig i alla leder, och även slemsäckar och senskidor kan få ökad mängd ledvätska.

I de flesta fall är gallor helt ofarligt, men gallor kan även vara ett tecken på inflammation eller osteochondros.

Varför uppkommer gallor?

Ledgallor, som är de vanligaste gallorna, är ofta foderrelaterade. De är lindriga och tillfälliga, och uppkommer ofta när hästen är släppt på bete, beroende på grästillväxten. Stallar man in hästen torkar oftast gallorna upp och försvinner. Vissa hästar får även gallor som en effekt av att de arbetas och rids, framförallt i kotsenskidor och ibland kotleder bak.
Vissa gallor är en reaktion på parasitangrepp.

Om hästen får en galla i en enstaka led, ska man vara uppmärksam – det är en indikation på att något är irriterat i leden. Det kan vara ledkapseln som är irriterad eller inflammerad, cellerna som bildar ledvätskan blir då stressade och producerar för mycket ledvätska vilket ger en galla.

Det är vanligare med gallor på hästens bakben, främst i kotsenskidorna och kotlederna. Om det dyker upp gallor på kotlederna fram kan det vara bra att hålla lite mer koll.
Sitter gallan i hasleden eller bakknäet kan det vara en indikation på osteochondros i de lederna.

Vad säger veterinären?

- Har du en ung häst som får en galla i en has eller knäled, som inte ger med sig på en månad - då kan det vara värt att röntga för osteochondros. Lindriga gallor är oftast betydelselösa, men de kan ibland, framförallt om de är enkelsidiga, indikera att det finns ett problem. Har hästen kraftiga, spända gallor bör de kollas upp, tipsar Karl-Henrik Heimdahl, hästveterinär på Agria.

Fråga Veterinären

Läs veterinärens svar på frågor om allt från senskador till fång. Du hittar alla frågor och svar från Fråga Veterinären här.

Fler svar från veterinären

Fråga Veterinären

Läs veterinärens svar på frågor om allt från senskador till fång. Du hittar alla frågor och svar från Fråga Veterinären här.

Fler svar från veterinären

Behandling

Rör det sig om ofarliga gallor kan värmande liniment och massage stimulera cirkulationen i området och få gallan att gå ner. Även värmebandage har liknande effekt.

- I normala fall behöver inte lindriga gallor behandlas, de försvinner oftast av sig själv. Man kan även rida och träna som vanligt, säger Karl-Henrik Heimdahl.
Är det en stor galla bör den undersökas av veterinär.