Orsakerna till den dramatiska ökningen av sårskador under sommaren är flera, men det finns vägar för hästägare att minska antalet skador och onödig sår på sommaren.  Daglig tillsyn med visitering av varje häst är viktigt för att snabbt kunna åtgärda eventuella problem.

- Att lämna flocken vind för våg, även om de har tillgång bete och vatten, strider mot djurskyddslagen som kräver daglig tillsyn av hästar på bete, säger Karl-Henrik Heimdahl, veterinär på Agria Djurförsäkring.

Enklare småsår kan utvecklas till allvarligare problem inom några dagar om en infektion får fäste i den skadade vävnaden. Flugor och insekter förvärrar problemen ytterligare.

Traumatiska sårskador på häst åren 2013-2018

Hästar som släpps ut på bete med okända hästar innebär alltid en risk. Lekfulla äventyr kan snabbt övergå till en hårdhänt lek med bit- eller sparkskador, och i värsta fall frakturer som följd.

– Det är viktigt att den nya betesflocken får etablera sin rangordning i lugn och ro, och att man har tillräckligt stora ytor för hästarna att kunna gå undan utan att bli inträngda i hörn, säger Karl-Henrik Heimdahl.

Så här förbereder du inför sommarbetet:

  • Försäkra dig om att sommarhagen är tillräckligt så alla hästar får gott om bete men också kan gå undan vid behov
  • Uppdatera sommarapoteket med koksaltlösning, bomull och desinfektionsmedel exempelvis jodopaxgel
  • Säkra att alla staket är hela och att elen fungerar, trimma gräset runt eltråden