Nästan alla hästägare som själva ansvarar för hästens dagliga skötsel kommer förr eller senare att behöva behandla sårskador av olika grad och karaktär. Insatserna för att ge första hjälpen och den uppföljande behandlingen varierar beroende på typen av skada, men vissa tumregler gäller vid alla typer av sår.

 1. Börja med att bilda dig en uppfattning om skadan. Det gör du bäst genom att tvätta bort smuts och blod med hjälp av vatten eller koksaltlösning.
 2. Tänk på att ett sår kan ha en sårficka som inte syns om du kollar snabbt. Dessa kan vara besvärliga så kolla noga.
 3. Ta gärna en bild på såret där det även syns var såret sitter. Detta gör att du kan jämföra hur såret ser ut efter ett par dagar.
 4. Om såret verkar ömt, rinnigt, ser fult ut eller du är det minsta osäker- ring och rådfråga veterinär. Ring då från stallet så att du kan svara på veterinärens frågor med hästen framför dig.
 5. Vid kraftig, pulserande blödning kan en artär vara skadad. Då ska du snabbt lägga tryckbandage (se nedan). Varje större sårskada bör förses med ett sterilt bandage som skyddar sårytan i väntan på veterinär.
 6. Kontrollera att hästen är vaccinerad mot stelkramp.
 7. Om veterinär behandlar sårskadan, be om detaljerade instruktioner för den fortsatta behandlingen. När ska bandage bytas, vad är viktigt att hålla extra koll på?

Skärsår

Stora skärsår bör ofta sys – antingen de bara har gått igenom huden eller genom underliggande muskelvävnad. Om en hudflik har lossnat och bildat en ficka, kan såret lätt bli infekterat. Därför förses det ofta med dränering. Många skärsår upptäcks inte direkt. Detta gäller speciellt då hästar skadas under sommarbete.

Även ett smutsigt äldre sår med svullnad i sårområdet kan i vissa fall sys. Veterinären klipper då i allmänhet bort en del av sårkanten för att komma ned till frisk vävnad – i vilken stygnen kan fästas. Även om stygnen inte håller lika länge som i ett färskt sår, påverkas läkningen i allmänhet gynnsamt av att såret sys.

Om du har en häst med en sårskada är det viktigt med daglig kontroll av hästens kroppstemperatur. En förhöjd temperatur är ett tecken på att såret kan vara infekterat och då bör veterinär kontaktas.

Sårskada som involverar leden

Sår i kontakt med led kräver behandlng av veterinär! Ofta kan det vara svårt att konstatera om, och i vilken omfattning, leden har skadats. Vid sår nära en led, bör man efter rengöring av såret se om gulaktig ledvätska sipprar fram. När det gäller gamla sår kan sårsekret ibland förväxlas med ledvätska. Vid minsta misstanke om att leden är punkterad, tillkalla veterinär!

Vid den här typen av ledskada ges antibiotika och leden spolas som regel upprepade gånger med koksaltlösning i större mängd. Detta sker då på veterinärklinik.

Sår med kraftig blödning

Om ett sår blöder kraftigt, kan en artär (pulsåder) ha skadats. I dessa fall måste hästen få omedelbar hjälp, eftersom artärblödningar inte upphör av sig själva. Tänk på att du själv håller dig lugn och ta hjälp av någon stallkompis om du behöver. Det är viktigt att hästen inte blir mer uppstressad av situationen för att blodet inte ska pumpa snabbare i kroppen.

 1. Lokalisera källan till blödningen.
 2. Lugna ned hästen och begränsa dess rörlighet.
 3. Stasa benet – det vill säga snör av dess blodcirkulation med hjälp av till exempel ett grimskaft som tvinnas runt med hjälp av ett hårt föremål kan vara ett ridspö eller en hammare).
 4. Lokalisera den exakta platsen för skadan och lägg på tryckförband.
 5. Släpp på stasen försiktigt och gradvis. Om tryckförbandet håller blödningen, kan stasen så småningom släppas. Stasen får absolut inte ligga på längre än en timme, eftersom kroppsvävnad som inte får blod kan skadas.
 6. Rådgör tmed veterinär vid varje sårskada som medfört kraftig blödning. Om blödningen inte går att hejda med tryckförband, tar du hjälp av veterinär för att snarast binda det skadade blodkärlet.

Sticksår

Den här typen av sår kam vara förrädiska, eftersom den synliga delen av sårytan ofta är liten. Såret upptäcks därför ofta för sent för att behandlas med fullgott resultat.

Sticksår i till exempel en led, i hovens strålbensbursa eller i en djupt liggande artär, kräver alltid snabb veterinärbehandling!

Risken för stelkramp är särskilt stor vid sticksår, eftersom de bakterier som utvecklar sjukdomen kräver den syrefria miljö som djupa sårfickor erbjuder.

Var noga med att dagligen besiktiga din häst efter träning och utevistelse. Undersök varje sår noga – hur litet det än tycks vara.

Krossår

Den här typen av sår kan hästen få om den går omkull i hög fart eller springer mot föremål. Oftast handlar det  om hudskador över en stor del av kroppsytan, och såren går därför inte att sy. Det gäller i stället att göra ren sårytan och undersöka om den underliggande vävnaden har skadats. Ofta kan till exempel senor, ledkapslar och ligament vara drabbade.

Noggrann rengöring – det vill säga sköljning med rent vatten och koksaltlösning – är den första åtgärden. Sedan bör du rådfråga veterinär för att bedöma storleken av skadan och hur det bäst ska behandlas framöver.