Hur förebygger jag sårskador?

Fysiologi

Sårskador läker bäst hos unga, friska individer. Äldre hästar tar längre tid på sig att bilda ärrvävnad. De löper också större risk att drabbas av sårinfektioner som fördröjer läkningsförloppet. Hästar med kroniska sjukdomar och hästar i allmänt dålig kondition har också sämre läkförmåga. Exempel på sjukdomar som kan hämma sårläkningen är sjukdomar som drabbar hjärta, lever, njurar, samt allmänna infektioner och ämnesomsättningsrubbningar.

Miljö

Trasiga staket eller olämpliga stängselmaterial som till exempel taggtråd och fårstängsel, är en risk för hästen. Även andra stängselmaterial kan vara farliga om hästen trasslar in sig i dem, eller springer emot dem. För att minska skaderisken är det viktigt att bygga hagen så säker som möjligt och att vara noga med underhållet. Det ska inte finnas några trånga eller spetsiga hörn i hagen där en häst kan bli inträngd och det bör vara ordentliga gångar mellan hagar som ligger nära varandra, så att hästar som går i olika hagar, inte kan hälsa på varandra. Områden i hagen som kan vara farliga för hästen, till exempel stenrös och liknande, bör stängslas in så att hästarna inte kan komma åt dem. Det är också viktigt att regelbundet kontrollera att elen i hagen fungerar, det minskar risken att hästarna kommer lösa och skadar sig.

Att släppa ihop hästar innebär alltid en risk för skador. När man släpper ihop hästar som ska gå med varandra för första gången, bör det ske i en stor hage, med bra underlag, alternativt i ridhus. Undvik att släppa ihop hästar som bara kan gå ihop en kortare tid.

Vid utfodring i hagen är det viktigt att utfodra på ett sådant sätt att alla hästar kommer åt att äta. Det förhindrar onödiga skador som orsakats av att hästarna bråkat om maten. Enklast är att sprida ut grovfodret i flera högar med ordentliga mellanrum. Man kan också utfodra i foderhäck, men då är det viktigt att den är tillräckligt stor så att alla hästar får plats att äta samtidigt.

Gå igenom stallmiljön och åtgärda vassa utstickande delar i inredningen som hästen kan skada sig på. Om det finns galler mellan hästarna, är det viktigt att det har rätt avstånd mellan spjälorna så att en häst som sparkar mot gallret med hoven, eller biter mot det, inte riskerar att fastna och skada sig. Fönster och lampor bör skyddas med galler. Mera information om hur stallet ska utformas och vilka mått som gäller, finns att läsa i ”Djurskyddsbestämmelser Häst” som kan beställas från Statens jordbruksverk på sjv.se. Häftet kan också beställas per telefon 036-15 50 00 (växeln)

Foder

En korrekt foderstat som innehåller alla de näringsämnen, vitaminer och mineraler som hästen behöver, ger de bästa förutsättningarna för att eventuella skador ska läka. Mineralerna zink och koppar är viktiga för sårläkning. Även kalcium och järn. Bland vitaminerna är A, C, E och K-vitaminerna särskilt viktiga för sårläkning.

Hantering och nyttjande

En välhanterad häst som litar på sin skötare, ryttare eller tränare, löper mindre risk att skadas, eftersom risken att den plötsligt kastar sig undan och försöker fly om den blir skrämd är mindre.

Det är viktigt att hästens utrustning, huvudlag, sele, sadel, eventuella täcken och skydd sitter bra. Om de lossnar kan de innebära en skaderisk för hästen.

Använd benskydd vid behov när du tränar. Strykkappor är till för hästar som har tendens att stryka sig (slå ihop benen). Vid hoppning är det bra att använda benskydd som skyddar böjsenorna. Man kan också välja att linda hästens ben. Vid träning och tävling i vissa grenar, kan det vara aktuellt att använda till exempel boots för att skydda ballar och kronränder mot att hästen trampar sig själv. Det är extra viktigt om hästen har broddar.

Skydda hästens ben med rejäla benskydd vid transport. Om hästen har broddar bör de skruvas ur. Tänk på att det kränger mycket i transporten, redan vid låga hastigheter, när man svänger och bromsar in. Det kan leda till att hästen skadar sig själv när den plötsligt måste trampa om för att återfå balansen.

Att tänka på:

  • Sår läker bättre hos unga friska individer, än hos äldre med någon typ av sjukdom.
  • Bygg ordentliga hagar och var noga med underhållet.
  • Undvik att släppa ihop hästar som bara kan gå tillsammans en kortare tid.
  • Ge alla hästar i hagen möjlighet att äta samtidigt.
  • Se över stallets utformning och åtgärda eventuella risker.
  • En balanserad foderstat ger en bättre läkförmåga.
  • Hel och välskött utrustning minskar skaderisken.
  • Använd skydd vid behov vid träning, tävling och transport.
Denna artikel är en av fyra delar på temat "Sårskador hos hästar".

Läs övriga delar här: