Mineralisationsdefekter

Under tandkronans bildning kan sjukdomar och skador påverka förkalkningen (mineraliseringen). Mineralisationsstörningarna kan ses på tänderna som kritvita eller brungula partier på tandkronan eller som små gropar och fåror. I allvarligare fall kan tandens ytskikt av emalj- eller dentin helt falla bort.

Mineralistationsdefekter kan orsakas av infektioner som valpen utsatts för som foster. Om valpen utsätts för skador på tänder eller käkar kan påverkan på mjölktandsbettet leda till störningar i den permanenta tanduppsättningen.

Om djurets mamma behandlats med vissa antibiotika (till exempel tetracyklin) under sen dräktighet, kan det leda till missfärgning av tänderna och mineralisationsdefekter på avkomman. Samma biverkan kan följa om valpen behandlas när den är riktigt liten.
 

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg