Förvuxna tänder hos marsvin

Den vanligaste orsaken till förvuxna tänder är att marsvinet fått för lite hö/gräs. Sjukdomen kan i värsta fall leda till mag- och tarmrubbningar som trumsjuka, lös avföring och upphörd mag- och tarmmotorik.

Läs mer

Hårtuggande hos marsvin

Hårtuggande är bara en av många orsaker till att marsvin kan få kala fläckar i huden. Denna ovana ses då marsvin tuggar på andra undergivna marsvins päls.

Läs mer

Lunginflammation hos marsvin

Lunginflammation är en av de vanligaste bakteriella sjukdomarna hos marsvin. Symptomen på lunginflammation omfattar svårighet att andas eller stötig andning, flöde från näsa och ögon, slöhet och bristande aptit.

Läs mer

Löss och skabb hos marsvin

Löss och skabb är marsvinets vanligaste parasiter och orsakar klåda, håravfall och krustor i huden. Behandlingen utgörs av injektioner av ett speciellt antiparasitärt läkemedel eller med ett spot-on preparat som appliceras av djurägaren själv.

Läs mer

Marsvinets känslighet för antibiotika

Marsvin är mycket känsliga för vissa sorters antibiotika. Av denna anledning ska du aldrig försöka dig på att behandla marsvinet hemma utan att ha konsulterat en veterinär.

Läs mer

Ringorm hos marsvin

Ringorm hos marsvin yttrar sig oftast som generellt håravfall eller fläckvis håravfall i ansikte, nos och på öron. Både lokal och allmän behandling kan sättas in för att få bukt med sjukdomen.

Läs mer

Skörbjugg (C-vitaminbrist) hos marsvin

Marsvin kan inte tillverka C-vitamin själva utan är beroende av en yttre foderkälla. Brist på tillräcklig mängd C-vitamin i fodret leder till skörbjugg.

Läs mer

Trampdyneinfektion hos marsvin

Symptom på trampdyneinfektion kan vara svullna fötter, hälta och ovilja att röra sig. Tyvärr leder problemet många gånger till ledinfektioner och amputation av en eller flera tår kan vara nödvändig.

Läs mer

Trumsjuka hos marsvin

Om marsvinet utfodras med för fiberfattig och för fet kost kan det få trumsjuka. Vid symptom på trumsjuka bör veterinär kontaktas omedelbart.

Läs mer

Värmeslag hos marsvin

Tecken på värmeslag kan vara att marsvinet flämtar, dreglar, är svagt och ovilligt att röra sig, kramper, och i värsta fall dödsfall. Man kan förebygga värmeslag genom att se till att marsvinet har tillräckligt med skugga och bra ventilering.

Läs mer