Lunginflammation, pneumoni, är en av de vanligaste bakteriella sjukdomarna hos marsvin. Luftvägsinfektioner orsakas av ett flertal virus och bakterier. Många av dessa bakterier finns i luftvägarna hos kliniskt friska marsvin. Vid tillfällen med stress, dålig utfodring och dålig skötsel kan djuret bli känsligt för något av dessa sjukdomsämnen.

Symptom och behandling av pneumoni

Symptomen på lunginflammation omfattar svårighet att andas eller stötig andning, flöde från näsa och ögon, slöhet och bristande aptit. I vissa fall ses plötsliga dödsfall utan några symptom.

Kaniner kan naturligt ha en bakterie i sina luftvägar (Bordetella bronchiseptica) som är sjukdomsframkallande på marsvin. Det är orsaken till att man bör vara försiktig med att ha kaniner och marsvin tillsammans.

Infektionen kan sprida sig till mellan- eller innerörat. I dessa fall ses även symptom som vinglighet, vriden hals, cirkelgång åt ena hållet, eller att marsvinet rullar runt runt.

Då ett marsvin uppvisar dessa symptom måste veterinär uppsökas. Aggressiv antibiotikabehandling tillsammans med allmänt understödjande behandling (tvångsmatning, vätska, vitaminer) kan krävas för att få sjukdomen under kontroll. Tyvärr är det, trots korrekt behandling, ofta svårt att bli av med den sjukdomsorsakande bakterien och risken för återfall är stor.