Sjukdomar och skador

Sjukdomar och skador hos smådjur
2018-08-24 Kanin, marsvin, hamster eller sköldpadda. Oavsett vilket sällskapsdjur du har, kan djuret bli sjuk eller skadad och behöva uppsöka veterinär. Få koll på vilka sjukdomar och skador som är vanligaste och vad du gör om d...
Vilka skador kan drabba ditt djur?
2018-08-24 Våra sällskapsdjur kan tyvärr lätt skada sig och bli sjuka och behöva uppsöka veterinär. Därför är det jätteviktigt att ha en bra försäkring till ditt djur. Här får du information om vilka skador och sjukdomar som är ...
Värmeslag hos marsvin
2018-06-17 Visste du att marsvin är känsliga för värme? Tecken på värmeslag är att marsvinet dreglar, andas snabbt och är ovilligt att röra sig. Här hittar du veterinärens bästa tips på hur du förebygger värmeslag och agerar i e...
Vaccinera din kanin mot kaningulsot
2016-11-30 Kaningulsot är en mycket smittsam och farlig sjukdom som orsakas av virus. Vaccin finns - se därför till att vaccinera din kanin.
Övervuxna tänder hos kanin
2015-10-07 Förvuxna tänder hos kaniner orsakas oftast av en kombination av ”ärftlig benägenhet” - pga att människan avlat på kaniner med allt kortare nosar vilket innebär trängre käkar och större risk för problem - samt att kani...
Sjukdomar och veterinärvård hos kaniner
2015-05-26 Läs om veterinärvård och de vanligaste sjukdomarna hos kaniner. Från övervuxna tänder till cancer.
Sjukdomar hos chinchilla
2013-09-18 Chinchillor kan drabbas av flera olika sjukdomar. Här kan du läsa om några vanliga sjukdomar och besvär hos chinchillor, hur de visar sig och hur de behandlas.
Förvuxna tänder hos chinchilla
2013-09-10 Förvuxna tänder är en vanlig sjukdom hos chinchilla och kan visa sig genom att chinchillan blir blöt under hakan. Den vanligaste orsaken till sjukdomen är att chinchillan fått för lite hö.
Förvuxna tänder hos marsvin
2013-08-29 Den vanligaste orsaken till förvuxna tänder är att marsvinet fått för lite hö/gräs. Sjukdomen kan i värsta fall leda till mag- och tarmrubbningar som trumsjuka, lös avföring och upphörd mag- och tarmmotorik.
Löss och skabb hos marsvin
2013-02-04 Löss och skabb är marsvinets vanligaste parasiter och orsakar klåda, håravfall och krustor i huden. Behandlingen utgörs av injektioner av ett speciellt antiparasitärt läkemedel eller med ett spot-on preparat som appli...