Sjukdomar och skador

Kanin hos veterinären undersöks för skada eller sjukdom.

Sjukdomar och skador hos smådjur

Kanin, marsvin, hamster eller sköldpadda. Oavsett vilket sällskapsdjur du har, kan djuret bli sjuk eller skadad och behöva uppsöka veterinär. Få koll på vilka sjukdomar och skador som är vanligaste och vad du gör om d...

Kanin blir undersökt av veterinär, vilka skador är vanliga hos våra smådjur?

Vilka skador kan drabba ditt djur?

Våra sällskapsdjur kan tyvärr lätt skada sig och bli sjuka och behöva uppsöka veterinär. Därför är det jätteviktigt att ha en bra försäkring till ditt djur. Här får du information om vilka skador och sjukdomar som är ...

Värmeslag hos marsvin

Visste du att marsvin är känsliga för värme? Tecken på värmeslag är att marsvinet dreglar, andas snabbt och är ovilligt att röra sig. Här hittar du veterinärens bästa tips på hur du förebygger värmeslag och agerar i e...

Vaccinera din kanin mot kaningulsot

Kaningulsot är en mycket smittsam och farlig sjukdom som orsakas av virus. Vaccin finns - se därför till att vaccinera din kanin.

Kaniner kan ofta problem med tänderna.

Övervuxna tänder hos kanin

Förvuxna tänder hos kaniner orsakas oftast av en kombination av ”ärftlig benägenhet” - pga att människan avlat på kaniner med allt kortare nosar vilket innebär trängre käkar och större risk för problem - samt att kani...

Kanin som är sjuk är på besök hos veterinären.

Sjukdomar och veterinärvård hos kaniner

Läs om veterinärvård och de vanligaste sjukdomarna hos kaniner. Från övervuxna tänder till cancer.

Sjukdomar hos chinchilla

Chinchillor kan drabbas av flera olika sjukdomar. Här kan du läsa om några vanliga sjukdomar och besvär hos chinchillor, hur de visar sig och hur de behandlas.

Förvuxna tänder hos chinchilla

Förvuxna tänder är en vanlig sjukdom hos chinchilla och kan visa sig genom att chinchillan blir blöt under hakan. Den vanligaste orsaken till sjukdomen är att chinchillan fått för lite hö.

Förvuxna tänder hos marsvin

Den vanligaste orsaken till förvuxna tänder är att marsvinet fått för lite hö/gräs. Sjukdomen kan i värsta fall leda till mag- och tarmrubbningar som trumsjuka, lös avföring och upphörd mag- och tarmmotorik.

Löss och skabb hos marsvin

Löss och skabb är marsvinets vanligaste parasiter och orsakar klåda, håravfall och krustor i huden. Behandlingen utgörs av injektioner av ett speciellt antiparasitärt läkemedel eller med ett spot-on preparat som appli...

1 / 4