En sjuk hamster blir ofta irriterad och kan bitas.

Eftersom hamstern är mycket liten och nattaktiv, och därför inte blir så väl observerad, missas ofta de första initiala sjukdomstecknen. En hamsterägare måste vara konstant uppmärksam på tecken på sjukdom, och snabbt söka hjälp då sådana tecken ses.

En sjuk hamster blir ofta irriterad och kan bitas. Den är ofta ovillig att röra sig, och går stelt om den tvingas till rörelse. Ögonen kan se matta och insjukna ut, ofta rinner det även från dem. En sjuk hamster slutar ofta att äta helt eller delvis. Plötsligt magsjukdom med diarrè är det vanligaste sjukdomstecknet hos hamster, framför allt hos en nyligen avvand hamster. Om detta inte åtgärdas omedelbart kan diarrèn leda till livshotande uttorkning och död.

Wet tail - vanligaste sjukdomen

Den vanligaste bakteriella infektionen hos hamstrar kallas "wet tail". Exakt sjukdomsorsak är inte klarlagd, men man misstänker att infektion med bakterien Campylobacter fetus har betydelse. Liknande campylobacterinfektioner orsakar allvarliga tarmsjukdomar hos andra djurarter som till exempel gris, hund, iller, apa och till och med människa.

Även om denna bakterie misstänks vara orsaken till sjukdomen, så har man inte kunnat odla fram bakterien. Detta tyder på att andra samtidiga faktorer har betydelse för sjukdomsutbrottet. Det kan röra sig om felaktig utfodring, plötsliga foderbyten, trängsel eller annan stress.

Sjukdomen drabbar oftast hamstrar i avvänjningsåldern, mellan tre till sex veckor gamla. Alla hamstrar oavsett ålder kan dock drabbas. Eftersom detta är den ålder då de flesta hamstrar säljs, är detta en vanlig sjukdom hos nyligen införskaffade djur. Den långhåriga teddy-hamstern tycks vara speciellt känslig.

Hamstern får en vattnig diarré, blir kletig runt bakdelen, sköter inte pälsen, står hopkrupen, tappar aptiten, blir uttorkad, avmagrad och irriterad. I vissa fall ses blod från ändtarmen, och ibland tarmframfall. Det är en mycket allvarlig sjukdom som vanligen slutar med dödsfall efter en till sju dagars sjukdom.

Med tanke på den allvarliga sjukdomsbilden så måste varje hamster med dessa symptom undersökas av veterinär så snart som möjligt. Antibiotika, vätskebehandling och anti-diarrémedel måste ges. Trots alla åtgärder är behandlingen ofta utsiktslös.

Tandproblem

Framtänderna växer under hela hamsterns liv. Genom att tänderna möts så förhindras normalt att de blir förväxta. Felaktigt bett, tidigare skador på käkarna, bölder eller felaktig utfodring kan dock leda till att en eller flera tänder blir förväxta. Framtänder som inte nöts ner kan leda till sår i muntaket, och till och med växa in i näsan.

Tidiga tecken på tandproblem kan vara nedsatt aptit och dräglande. Totalt upphörd aptit, avmagring och dålig lukt från munnen ses i senare skede.

Behandlingen består i att tänderna klipps ner och slipas. För att förhindra återkommande besvär måste tänderna fortsättningsvis klippas ner med täta intervall.

Trauma

Hamstrar blir lätt skadade. Det är lätt att tappa en hamster vid hantering. En hamster som får springa fritt i huset kan blir trampad eller sparkad. Olika skador kan leda till brutna ben och/eller allvarliga inre skador. En skadad hamster måste därför genast undersökas av veterinär.

Benbrott är mycket svårt att åtgärda eftersom spjälor är mycket svårt att använda på hamster.

Urinsten

Urinsten ses ofta hos hamster. Symptom på detta behöver inte alltid vara uppenbara för ägaren. Det kan till exempel visa sig som att hamstern kissar oftare än vanligt, tar i mer då den kissar, blod i urinen, ökat drickande, slöhet och dålig aptit.

Tumörer

Tumörer är mycket vanligt. Frekvensen ökar med ökad ålder, och är högre hos honor än hos hanar. Ett flertal av tumörerna är godartade.

Tumörer i hormonproducerande organ är vanligt. Detta leder i sin tur till störningar i hormonbalansen och håravfall samt ändrat beteende.

Hudtumörer kan avlägsnas kirurgiskt. Inre tumörer är däremot mycket svårt att åtgärda.

Brist på foder och vatten

Det är tyvärr inte ovanligt att en hamster blir bortglömd av sin ägare. Slarv med att förse hamstern med tillräckligt mycket mat och vatten kan leda till livshotande uttorkning och svält. Magsår och till och med kannibalism är andra tänkbara konsekvenser.

Vattenflaskor kan bli igentäppta, eller vara i kontakt med strömaterialet och därmed bli tömda snabbt.

Bölder

Bölder kan orsakas oftast av bitsår från andra hamstrar. Såren blir infekterade och bildar fasta smärtande knölar under huden. Ibland ses bölder i ena eller båda kindpåsarna. Dessa orsakas av sår i kindpåsens slemhinna som uppstår genom att vassa foderpartiklar sticker sönder slemhinnan. Det kan vara mycket svårt att bedöma om en svullnad vid kindpåsen orsakas av en böld eller av insamlad mat.

Då en böld uppstått måste den öppnas och tömmas på sitt innehåll. Om möjligt måste även bakomliggande åtgärd justeras.

Håravfall

Håravfall kan orsakas av flera olika skäl hos hamster. Det kan röra sig om både sjukliga och icke-sjukliga orsaker. Konstant skrubbande mot foderkärl eller bursidor, likaväl som att en burkamrat tuggar på håret, är exempel på icke-sjukliga orsaker. Infektion med hårsäckskvalster (Demodex) är en av de vanligaste infektiösa orsakerna till fläckvis håravfall och krustor hos hamster.

Andra sjukdomar kan vara binjuretumör, sköldkörtelunderfunktion och kronisk njursvikt. Vissa av dessa sjukdomar kan behandlas, andra är icke behandlingsbara.

Hårsäckskvalster är den vanligaste parasiten hos hamster. Kvalstret lever i hårfolliklarna och i vissa hudkörtlar. Deras närvaro leder till en torr fjällande hud samt förlust av hårstrån, framför allt över ryggen och bakdelen. Sjukdomen är sällan ett problem i sig, men är ofta ett tecken på att djuret lider av en kronisk sjukdom som sätter ner immunförsvaret.

Alla hamstrar med kvalster måste därför undersökas noga efter tecken på bakomliggande sjukdom. För att bekräfta förekomsten av kvalster måste man göra ett skrapprov från huden och undersöka detta i mikroskop. Kvalstren kan behandlas, men ofta finns det alltså en bakomliggande, ofta betydligt allvarligare, sjukdom som måste åtgärdas.

Ålderssjukdomar

Hamstrar har kort livstid i jämförelse med många andra djurslag. I medeltal lever en hamster två till tre år. Ålderssjukdomar kan ses redan efter ett års ålder. Två av de vanligaste problemen är amyloidos (upplagring av äggviteämnen i olika inre organ), och blodpropp i hjärtat. Ingen av dessa sjukdomar går att behandla.

Amyloidos är en sjukdom där äggviteämnen som bildas i kroppen lagras upp i olika organ, framför allt lever och njurar. Detta leder till att dessa organ inte kan fungera normalt (lever/njursvikt). Tecken på denna sjukdom kan vara svullen buk, urinvägsproblem, uttorkning, dålig aptit, sträv päls. Det finns ingen behandling för detta.

Blodproppar i hjärtat förekommer i relativt hög omfattning hos äldre hamstrar. Vanligen drabbas vänster hjärthalva. Bakomliggande orsaker till sjukdomen kan vara störningar i blodets koagulationsförmåga, hjärtsvikt, bakteriell infektion och amyloidos.

Många andra ålderssjukdomar ses hos hamster. Lever- och njursjukdomar är vanligt, liksom magsår, tumörer och tandsjukdomar.