Symptomen på skörbjugg inkluderar dålig aptit, svullna ömmande leder och revben, ovilja röra sig, dålig utveckling av ben och tänder, tandlossning och  spontana blödningar, framför allt från tandkött men även in i leder och muskulatur.

Följder av skörbjugg

Om sjukdomen lämnas utan åtgärd kan det vara dödligt, i huvudsak för snabbt växande ungar samt dräktiga honor. Subkliniska brister leder dessutom till ökad känslighet för andra sjukdomar.

Förebygga skörbjugg

Kommersiellt marsvinsfoder har tillskott av tillräcklig mängd C-vitamin. Du måste dock komma ihåg att felaktig lagring och hantering av dessa pellets leder till att de snabbt förlorar C-vitamin. Till och med vid riktig förvaring i en kall torr omgivning så förlorar pellets halva C-vitaminmängden på ungefär sex veckor! Det är alltså viktigt att du alltid ger tillskott av C-vitamin.

Behandling av skörbjugg

Kontakta din veterinär vid första tecknet på skörbjugg för att ställa en tidig diagnos och sätta in behandling. Djuren måste behandlas tidigt med tillskottsvitamin (i maten, vattnet eller via injektion) för att kunna häva symptomen.