Trumsjuka hos marsvin

Om marsvinet utfodras med för fiberfattig och för fet kost kan det få trumsjuka. Vid symptom på trumsjuka bör veterinär kontaktas omedelbart.

Om marsvinet utfodras med för fiberfattig (för lite hö) och för fet kost (för mycket gnagarblandning, frukt, bröd etc) kan detta leda till att mag- och tarmmotoriken avtar och kanske till och med helt avstannar. Då blir mage och tarm snabbt gasfyllda, vilket leder till smärta för djuret och är livshotande om djuret inte snabbt får veterinärvård.

Symptom på trumsjuka

Det första tecknet på begynnande trumsjuka är att marsvinet bajsar sämre eller inte alls, samt att det äter sämre/inte alls. Marsvinet brukar också bli ovilligt att röra sig och lättirriterat.

Behöver snabb vård

Vid dessa symptom bör veterinär alltid kontaktas omedelbart eftersom sjukdomsförloppet kan vara hastigt och leda till djurets död inom ett par timmar.

Gillar? 1 av 2 gillade, 2,5 i betyg