Marsvinets skabbdjur Trixacarus cavie kan orsaka allvarliga problem.

Löss och skabb är marsvinets vanligaste parasiter. Löss är små, vinglösa, platta insekter som lever i pälsen. Både vuxna löss och ägg hittas fästade vid hårskaften. Skabb är mikroskopiska spindelliknande djur som invaderar de översta lagren i huden. Marsvinets löss och skabbdjur angriper inte människa.

Skabbinfektion

Skabbinfektion är vanligen allvarligare än löss. Marsvinets skabbdjur, Trixacarus cavie, orsakar allvarliga problem. Detta skabbdjur lever i hudens yttre lager och orsakar klåda, håravfall och krustor i huden. I sällsynta fall är klådan mindre omfattande men övriga symptom kan ses.

I en del fall är infektionen så allvarlig att djuret orsakar sig själv allvarliga sår och uppvisar ett vilt springande och hysteriskt kliande. Klådan kan till och med bli så intensiv att marsvinet får epilepsiliknande anfall.

Behandling av skabbinfektion

Behandlingen utgörs av injektioner av ett speciellt antiparasitärt läkemedel eller med ett spot-on preparat som appliceras av djurägaren själv. Behandlingen upprepas två till tre gånger och brukar ha gott resultat.

Lusinfektion

Lusinfektioner pågår ofta utan synliga yttre symptom. Vid kraftig infektion ses dock intensivt kliande och en del håravfall. Krustor på och runt öronen ses ibland. Marsvin har två sorters bitande löss. Båda irriterar och skadar hudens yta och livnär sig på kroppsvätskor som utsöndras via de ytliga hudsåren som lössen ger upphov till.

Behandling av lusinfektion

Din veterinär kan bekräfta diagnosen genom att undersöka pälsen samt genom att i mikroskop studera hårstrån från ditt marsvin. Vanligtvis behandlar man med spot-on preparat eftersom dessa är effektiva de båda typerna av löss.