Marsvin i det vilda vistas på mjuka och rena grässlätter. Slarvar man med städningen i buren och har för lite eller dåligt strö uppstår trycksår och frätskador på trampdynorna. Är marsvinet dessutom överviktigt och stillasittande blir saken bara värre.

Symptom på trampdyneinfektion

Symptom på trampdyneinfektion kan vara svullna fötter, hälta och ovilja att röra sig. Problemen uppstår oftast till följd av dålig burhygien, för hårt och platt burunderlag samt övervikt.

Behandling

Lokal behandling med antibiotika och bandage behövs ofta. Ibland måste allmän antibiotika sättas in. Behandlingen kan behöva pågå under lång tid för att få effekt. Tyvärr leder problemet många gånger till ledinfektioner och amputation av en eller flera tår kan vara nödvändig.