Undersökningen visar att de faktorer som lantbrukarna gillar med sitt jobb är framför allt friheten att styra över sin egen tid, att få vara ute i naturen och umgås med sina djur. Men också att få utvecklas och växa i en spännande bransch.

- Det är fantastiskt att hela 97 procent är nöjda med sitt yrkelsval. Friheten, naturen och djuren är de vardagsinslag som lantbrukarna uppskattar allra mest, säger Agnes Fabricius, vd, Agria Djurförsäkring.

I de öppna kommentarerna tycker en person att det bästa med yrket är att ”få jobba hemma utan att ha en chef”, andra uttrycker det som att arbetet är ett sätt att ”få utlopp för sin kreativitet” och ”variation”.

Många av lantbrukarna arbetar ensamma eller tillsammans med ytterligare en person under stora delar av dagarna, 68 procent, och ett fåtal har tre kollegor eller fler att samarbeta med.

Långa arbetsdagar

Att arbeta som lantbrukare innebär ofta långa arbetsveckor – en klar majoritet av deltagarna jobbar mer än 50 timmar i veckan, medan 30 procent av dem satsar 60 timmar eller mer i veckan på sitt arbete.

Sällan semester

- Jag skulle gissa att arbetet på den egna gården upplevs som en livsstil där arbete och fritid flyter ihop. Samtidigt är det många lantbrukare som har svårigheter att ta ut någon längre ledighet, säger Agnes Fabricius. 

Hela 29 procent av de tillfrågade tar aldrig ut semester i mer än fyra dagar i sträck eller ännu kortare. Samtidigt svarar den största gruppen, 37 procent, att de tar ut minst fyra semesterdagar eller fler minst en gång om året.  Då löser knappt hälften av dem avlastningen på gården med hjälp av familj eller inhyrd personal.

 

Undersökningen utfördes av PFM Research av under våren 2018 med 300 medverkande lantbrukare.