Julen kan innebära att hästägaren har mer tid att ägna åt sin häst, men julfirande kan också betyda att de vardagliga rutinerna ersätts med mer tid åt julfirande med familj och vänner. Eller att man reser bort och lämnar över ansvaret för hästen till någon om inte ser eventuella förändringar med vana ögon.

Mörka, korta dagar kan också medföra att ryttare inte rider i samma omfattning. En kortare vila i vintertid gör oftast gott för hästen, men den ska då ske på ett genomtänkt sätt. 

- Det är viktigt att se över foderstaten när man inte tränar hästen som vanligt. Det räcker med ett par dagars vila för att hästar som får en hög energinivå i sin foderstat skall kunna drabbas av korsförlamning och andra muskelskador om den börjar arbeta för fullt direkt efter vilan, säger Karl-Henrik Heimdahl, hästveterinär på Agria Djurförsäkring.

Karl-Henrik Heimdahl nämner Monday Morning Disease som förr i världen var det vanliga namnet på den korsförlamning som arbetshästar ofta fick på måndagar efter en helgs vila. Han rekommenderar att man halverar eller helt tar bort kraftfodret. I en normal foderstat räcker ett näringsrikt grovfoder vid vila. 

En annan fälla är att hästen inte få i sig tillräckligt med vatten om man inte är uppmärksam. En stilla stående häst som inte dricker tillräckligt kan drabbas av förstoppning och kolik. 

Se upp för hästens faror när du tar julledigt

  • Stillastående hästar som får en normal foderstat riskerar kolik och korsförlamning. Halvera eller ta bort kraftfoder. Sprid gärna ut fodret i hagen på flera ställen så den måste röra sig mellan hötapparna. 
  • Brist på vatten i hagen under dagen kan leda till förstoppning och kolik. Vattenkoppar fryser ofta och slutar fungera, och då är en hink ett bättre alternativ. Studier har visat att hästar föredrar ljummet vatten på vintern. Enligt djurskyddslagen bör hästar ha fri tillgång till vatten eller möjlighet ett dricka sig otörstiga två gånger per dag, jämnt fördelat över dygnet. Grundbehovet för en häst är fem liter vatten/100 kg kroppsvikt och dag
  • Nyårssmällare kan skrämma en del skotträdda hästar, bevaka hästen och sätt vid behov pluggar i öronen. I extrema fall kan lugnande medel vara nödvändigt
  • Kraftfull igångsättning efter jul- och nyårshelgerna ökar risken för skador, vänj hästen successivt tillbaka till sin normala träningsform

Under jul- och nyårshelgen har inte alla djurkliniker jouröppet. Telefonveterinär finns tillgänglig på kvällar och helger.