Skydd i hagen på vintern

Hästar som hålls utomhus dygnet runt under vintern skall ha tillgång till en ligghall. Då kan hästarna själva påverka sin värmebalans. Den enklaste formen av en ligghall är ett tak med tre väggar. Golvet bör ströas med halm.

Ligghallar för flera hästar bör ha två portar, så att en dominant individ inte kan blockera porten för de andra. Ligghallens minimimått finns föreskrivna i Statens jordbruksverks föreskrifter om djurhållning inom lantbruket m.m. (SJVFS 1993:129).

Ligghallen fungerar dock bättre om ytan görs lite strörre än den angivna minimiytan. En yta på 1,6-2,5 m2/100 kg kroppsvikt skapar förutsättningar för en lugnare grupp och en torrare ströbädd.

Vid utformning av utfodringsplatser bör man tänka på att hästar vill hålla ett avstånd till andra hästar när de äter. I det fria är detta avstånd 1,5-6 m. Avståndet mellan utfodringsplatserna i en lösdrift för unghästar kan vara 1,2 m. Hela utfodringsspiltor kan dock göras smalare. Hästar som utfodras i grupp skall man se till, så att alla i gruppen får foder.

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg