Enligt djurskyddsföreskrifterna måste hästar som är ute mer än 16 timmar per dygn under den kalla årstiden ha tillgång till en ligghall - detta för att hästen ska kunna hålla sig torr, skydda sig mot väder och vind och ligga ner på ett torrt underlag.

Ligghallen bör placeras på bra underlag, då det lätt blir upptrampat runt en ligghall där hästarna rör sig ofta. Även vindriktning och väderstreck är bra att ha koll på när en ligghall ska byggas. 

Storlek

En ligghall består oftast av tre väggar och tak, med en öppen långsida - den öppna sidan bör ligga i söderläge. Om ligghallen används till ett större antal hästar är det bra att ha två ingångar, så att en dominant häst inte kan blockera vägen in eller ut för de andra hästarna. Minimimåtten för en ligghall finns i Jordbruksverkets föreskrifter om djurhållning - här kan du läsa mer om storleken på ligghall. 

Foderplatser

Vid utformning av utfodringsplatser bör man tänka på att hästar vill hålla ett avstånd till andra hästar när de äter. I det fria är detta avstånd 1,5-6 meter. Avståndet mellan utfodringsplatserna i en lösdrift för unghästar kan vara 1,2 meter, men det gäller som hästägare att se till så att samtliga hästar i flocken får tillgång till foder.

Underlag

Golvet i en ligghall ska vara så jämnt som möjligt, och halkfritt. Vanligast är att ströa upp ligghallen med halm eller spån, men även gummimadrasser kan förekomma.