Den 1 januari 2012 förenklades reglerna för resande med hund och katt. Bland annat togs kravet på avmaskning och antikroppskontroll för rabies bort. Krav på id-märkning, rabiesvaccination och sällskapsdjurspass kvarstod.

Resandet innebär en större sjukdomsrisk för de medföljande djuren. Många smittsamma hundsjukdomar och parasiter, som till exempel dvärgbandmask och hjärtmask, är vanliga utomlands, till exempel i Sydeuropa. Därför rekommenderar Agria Djurförsäkring fortfarande avmaskning av hundar som vistats utomlands.

– Har man möjlighet så kan det vara bättre att lämna hunden eller katten hemma så utsätter man inte djuret för smittorisker, säger Lotta Möller, veterinär på Agria Djurförsäkring.

Det finns många bra hund- och kattpensionat som tar väl hand om ditt djur om inte vänner kan ställa upp.

– Att resa kan också vara stressande, så ur den synvinkeln är det inte alltid det bästa alternativet för djuret att följa med även om det är förståeligt att man vill ha med sin fyrfota familjemedlem på semestern, menar Lotta.

Så gör du för att undvika smitta

Förutom att följa Jordbruksverkets regler och rekommendationer bör du tänka på att:

  • använda fästingmedel
  • inte låta hunden komma i kontakt med gatuhundar
  • i vissa fall behövs vaccinering mot leptospiros
  • i länder där sandmyggan, som sprider leishmania, är vanlig bör hunden hållas inne vid gryning och skymning när myggan är som mest aktiv.
  • avmaska hunden innan du åker hem till Sverige igen

Kom ihåg att i god tid kontrollera vilka regler som gäller för att resa in de länder du tänker besöka. Regelverket kan skilja sig mycket från land till land.