Område: Lantbruk Om Gröda

Torkan som satte spår

Odlingsåret som snart är till ända går till historien som året då klimatförändringarna konkretiserades för stora delar av Sveriges befolkning. Den livgivande solen blev motsatsen när regnen uteblev.

Artiklar
Försäkra din gröda innan vårbruket

Snart är vårbruket i full gång i hela landet. Se till att se över din grödaförsäkring innan du har för mycket annat att tänka på.

Artiklar
Agria minskar din ekonomiska förlust vid hagelskada Under juni och juli har det haglat på flera platser i Sverige. Överlag är våra vanligaste grödor bra på att kompensera för hagelskador, men om skadan sker under ett senare utvecklingsstadium finns risk för märkbar skördeminskning. Agrias grödaförsäkring kan minimera den ekonomiska förlusten som uppstår vid en hagelskada. Artiklar
Omsådd ger ökad skörd! En rapport från Hushållningssällskapet visar att skörden ökar vid omsådd och extra kvävegödsling, jämfört med att lämna gröda orörd vid dålig uppkomst. Artiklar