Agria minskar din ekonomiska förlust vid hagelskada

Under juni och juli har det haglat på flera platser i Sverige. Överlag är våra vanligaste grödor bra på att kompensera för hagelskador, men om skadan sker under ett senare utvecklingsstadium finns risk för märkbar skördeminskning. Agrias grödaförsäkring kan minimera den ekonomiska förlusten som uppstår vid en hagelskada.

Hagelfläckar

Hagelfläckar är ett tecken på att en gröda skadats av hagel. En hagelfläck är en ljus, skarpt avgränsad fläck som syns på strån, stjälkar, ax, baljor och skidor om de träffas av hagel då de är gröna. Det är först någon dag efter hagelanslaget som hagelfläckarna börjar synas tydligt. De syns endast på grödans vindsida, vilket särskiljer dem från skador orsakade av skadedjur eller svampar som syns på alla växtens sidor.

Skördeförlust på grund av hagel

Även om hagelfläckar är ett tecken på att en gröda träffats av hagel innebär det inte alltid en skördeminskning. När det gäller stråsäd är stråbrytning och drösning orsak till de största förlusterna. Mycket tidig stråbrytning kan i vissa fall kompenseras av växten, men i senare skeden kan stråbrytning leda till skördeminskning upp mot 60 procent. Kraftigt hagel på mogen stråsäd kan i värsta fall innebära sådan drösning att alla kärnor slås ut.

Hagelfläckar syns även på trindsäd. Om en balja träffas av hagel kan det innebära att det frö som ligger inne i baljan, och som indirekt träffats av hagel, skadas eller dör. Hagel kan också göra så att baljor slås av helt eller att de lättare spricker vid mognad. På raps kan hagelfläckar på skidorna innebära liknande skador som på trindsädens baljor. Det frö som ligger inne i skidan kan skadas eller dö, vilket leder till färre frön per skida. Men både när det gäller trindsäd och raps kan det också vara så att fröna klarat sig utan större skador, trots hagelfläckar på baljan eller skidan. De allvarligaste hagelskadorna på raps inträffar vid mognad då hagelanslag kan slå av skidor eller göra så att skidorna spricker och fröna hamnar på marken.

Agria Gröda – vad behöver du som lantbrukare göra vid en hagelskada?

Om du har en grödaförsäkring hos Agria eller via ditt Länsförsäkringsbolag så ska du vid en hagelskada kontakta ditt Länsförsäkringsbolag. De ser till att du får kontakt med en värderingsman som besiktigar hagelskadan. I vissa fall kan två värderingar göras med någon eller några månaders mellanrum för att se hur stor hagelskadan blivit när grödan fått tid att återhämta sig.

När du möter upp värderingsmannen ska du ta med dig aktuell växtodlingsplan så att ni kan fylla i hur många hektar du odlar med vilka grödor i värderingsprotokollet, samt konto- eller bankgironummer för eventuell ersättning.

Agrias värderingsmän bedömmer hagelskada på raps


OBS! Bor du i Jönköpings län och har fått en hagel- eller omsåddsskada på din gröda?

I så fall ska du kontakta Agria Djurförsäkring på telefonnummer 0775-88 88 88 så hjälper vi dig få kontakt med en värderingsman. För resten av landet ska du i första hand kontakta ditt Länsförsäkringsbolag.


Uppdatera din areal!

Glöm inte bort att se över din grödaförsäkring så att den försäkrade arealen stämmer med den besådda, annars finns risk att du är underförsäkrad och eventuell ersättning reduceras.

Teckna försäkring eller ändra i din befintliga

Teckna en försäkring, eller uppdatera arealen på din befintliga försäkring gör du här. Grödaförsäkringens villkor finns att läsa här.
 

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg