Lantbruksförsäkring - frågor och svar

Det djurantalet som står på ditt försäkringsbrev är det högsta antalet du har i din besättning under året. Har du fler djur än det som står angivet är du underförsäkrad. Kontakta ditt lokala länsbolag eller oss på Agria, så uppdaterar vi uppgifterna.

Kontakta ditt länsbolag inom fyra dagar från skadetillfället. En värderingsman kommer ut till dig och gör en bedömning på skadorna. Det är viktigt är att du inte rör det skadade fältet innan du haft kontakt med värderingsmannen.

Försäkringen gäller om det är du själv som transporterar tjuren till eller ifrån svenskt djursjukhus, svensk djurutställning eller dina betesmarker. Vid andra tillfällen ska Agria kontaktas innan.

Uppgifter om hur stor din självrisk är hittar du på ditt försäkringsbrev och på Mitt Agria. Självrisken är en förvald procentandel av besättningens försäkringsvärde.

I vår enskilda nötförsäkring ingår ersättning för veterinärvård. För nötbesättningar och alpackor går det att teckna en tilläggsförsäkring.

Har du sex eller fler enskilt försäkrade lantbruksdjur kan du teckna ett samlingsavtal och får då 10 procent rabatt på försäkringarna.

Jordbruksverket erbjuder idag skydd för förluster som uppstår vid en salmonellaspärr. Genom att vara ansluten till den frivilliga salmonellakontrollen för nöt, gris, respektive ung- och värphöns, så betalar Jordbruksverket 70 procent av förlusterna. Är man inte ansluten är ersättningen 50 procent. Det gäller även för spärrade får- och getbesättningar, eftersom kontrollprogram saknas.

Genom att ha en försäkring där det ingår smittskydd går det att ytterligare minska sin förlust. För spärrade besättningar av djurslagen nöt, gris och ung- och värphöns ersätter försäkringen upp till 30 procent av den statliga ersättningen. För får och getter ersätter försäkringen upp till 80 procent av det belopp Jordbruksverket betalar.

Nötproducenter som under tolv månader före spärr köpt in mer än 150 djur från fler än fem besättningar helt står utanför det statliga skyddet. Agria erbjuder en särskild salmonellaförsäkring som kan ersätta upp till 75 procent av förlusterna. För slaktkycklingsuppfödare erbjuds inte heller något statligt skydd. Försäkring genom Agria ersätter upp till 95 procent av förlusten.