Grisförsäkring

Gå direkt till:

Agria har försäkring för dig som är smågris- och/eller slaktgrisuppfödare. Du måste försäkra hela din besättning och för slaktgrisuppfödare gäller att besättningen måste vara ansluten till godkänt hälsoprogram för slaktsvinhälsovård.

Våra grisförsäkringar:

 • Ersätter dig om din gris dör, skadas, försvinner eller helkasseras
 • Ger dig möjlighet att teckna en försäkring för dräktiget och digivning

För dig med smågrisproduktion

Agria Gris Besättningsförsäkring

Försäkringen passar dig som bedriver smågrisproduktion. Försäkringen gäller för suggor över åtta månaders ålder fram tills dess att de fyller sex år. Även galtar kan försäkras, upp till maximalt till 5 000 kronor. Försäkringen erbjuder olika självriskalternativ. 

Till denna försäkring har du möjlighet att teckna en tilläggsförsäkring för dräktighet och digivning. Se mer information under tilläggsförsäkringar.

Du kan få ersättning om djuret:

 • Dör
 • Insjuknar eller skadas så svårt att det måste avlivas eller slaktas
 • Kommer bort
 • Oväntat helkasseras vid normalslakt

Villkor

Försäkra dina grisar

Ring oss för att ansöka om försäkring för dina grisar.

0775-88 88 88

För dig med större slaktgrisproduktion

Agria Slaktgris Katastrofförsäkring

Den här försäkringen passar dig som har en större slaktgrisbesättning med en årsproduktion på mer än 300 grisar per år. I försäkringen ingår ett skydd mot exempelvis salmonella, PRRS, kassationer i slakt och medicinkostnad mot APP.

För att få teckna försäkringen måste din besättning vara ansluten till slaktsvinshälsovården. Har du utegrisar måste de vara vaccinerade mot rödsjuka. Försäkringen har självrisk.

Du kan få ersättning om djuret:

 • Dör
 • Insjuknar eller skadas så svårt att de enligt veterinär måste slaktas eller avlivas
 • Helkasseras efter slakt

Villkor

Försäkra dina grisar

Ring oss för att ansöka om försäkring för dina grisar.

0775-88 88 88

Dräktighets- och drivningstillägg

När du får ersättning för en sugga eller gylta i besättningsförsäkringen får du även ersättning för värdet av fostren eller smågrisarna i form av dräktighets- och digivningstillägg. För att få denna måste suggan eller gyltan ha dött eller avlivats efter den 31:a dräktighetsdagen men innan 40 dagar efter grisningen. Det maximala dräktighetstillägget är 2 160 kronor för högdräktiga och nygrisade suggor och gyltor. Försäkringen kan tecknas till Agria Gris Besättning

 •  Ersättning för fostren eller smågrisarna om suggan eller gyltan dött
 • Upp till 2160 kronor i dräktighetstillägg

Mer information om våra försäkringar 

Här kan du ta del av mer information samt fullständiga villkor i pdf-format. 

Allmänna bestämmelser

Här hittar du Allmänna bestämmelser som gäller för alla Agrias lantbruksförsäkringar.

Kontakta oss

Frågor kring din försäkring?

Ring vårt kuncenter eller våra säljare. Vi har öppet vardagar mellan 9 och 16.

Kontakta oss

Agria Gröda

Omsåddskydd ingår

Om du försäkrar din gröda ingår också ett omsåddskydd om du skulle behöva så om.

Grödaförsäkring

Rabatt

Fler än två enskilt försäkrade djur?

Du som har tre eller fler enskilt försäkrade djur kan få rabatt på försäkringarna.

Rabatter