Alpackaförsäkring

Gå direkt till:

Med Agrias alpackaförsäkring kan du försäkra dina djur från tio dagars ålder. Du får ersättning om dina alpackor skulle dö, försvinna eller tvingas avlivas. Om du försäkrar sex alpackor eller fler får du rabatt på premien. 

Du kan också skaffa en veterinärvårdsförsäkring som täcker de kostnader som kan uppstå vid skada eller sjukdom. 

Vår alpackaförsäkring:

 • Ersätter dig om din alpacka dör, skadas eller försvinner
 • Ger dig rabatt om du försäkrar flera djur
 • Ger dig möjlighet att teckna en tilläggsförsäkring för veterinärvård

Livförsäkring för djur med högt värde

Du kan försäkra din- eller dina alpackor från det att djuret är tio dagar till 15 års ålder. Du som försäkringstagare måste vara ansluten till Svenska Djurhälsovårdens hälsovårdsprogram för kameldjur och alpackan ska vara chipmärkt. Försäkringen täcker också alpackans foster/nyfödda föl och har ingen självrisk.

Du kan få ersättning om djuret:

 • Oväntat dör
 • Insjuknar eller skadas så svårt att det enligt veterinären måste avlivas. Du kan även få upp till 800 kronor för veterinärintyget i samband med att djuret döms ut.
 • Kommer bort och inte återfinns inom tre månader
 • Förlorar ett foster eller föl
 • Dödas eller skadas allvarligt av rovdjur

Villkor och mer information

Försäkra din alpacka

Ansök om försäkring för ditt djur genom att fylla i dina uppgifter.

Ansök

Agria Veterinärvård Alpacka

Till Agria Alpacka Enskild kan du teckna en tilläggsförsäkring för veterinärvårdsskydd med ersättning upp till 20 000 kronor per försäkringsår.

Du kan få ersättning om djuret:

 • Behandlas för klinisk sjukdom eller olycksfall
 • Behöver mediciner i samband med behandling

Försäkringen gäller för djuren när de är på den produktionsplats där de är försäkrade. Om du har tillstånd så kan försäkringen också gälla vid transporter.

Självrisk:

 • Fast självrisk på 1 000 kronor
 • Rörlig självrisk på 30 procent

Den fasta självrisken dras för varje självriskperiod om 90 dagar räknat från det första behandlingstillfället. Maxersättningen är 20 000 kronor per försäkringsår.

Försäkringen har en karenstid på 20 dagar räknat från och med försäkringens första dag. Under denna tid gäller försäkringen endast för skada som orsakats genom olycksfall.

Villkor och mer information

Här gäller Agrias veterinärvårdsförsäkringar

Mer information om våra försäkringar

Här kan du ta del av mer information samt fullständiga villkor i pdf-format.

Allmänna bestämmelser

Här hittar du Allmänna bestämmelser som gäller för alla Agrias lantbruksförsäkringar.

Kontakta oss

Frågor kring din försäkring?

Ring vårt kuncenter eller våra säljare. Vi har öppet vardagar mellan 9 och 16.

Kontakta oss

Agria Gröda

Omsåddskydd ingår

Om du försäkrar din gröda ingår också ett omsåddskydd om du skulle behöva så om.

Grödaförsäkring

Rabatt

Fler än två enskilt försäkrade djur?

Du som har tre eller fler enskilt försäkrade djur kan få rabatt på försäkringarna.

Rabatter