För att kunna få ersättning vid vård av en skada behöver du kontrollera att Agria ersätter kostnader från den veterinär eller djurklinik du tänkt besöka. 

Agrias veterinärvårdsförsäkring ersätter kostnader från alla veterinärer och djurkliniker som uppfyller våra försäkringsvillkor. Villkoren säger att undersökning och behandling av olycksfall eller skador måste vara medicinskt motiverad, följa riktlinjer och normer som är utfärdade av Sveriges Veterinärförbund samt överensstämma med vetenskap och beprövad erfarenhet. Kontakta oss gärna om du känner tveksamhet eller har några frågor.

Läs mer om vad du som kund behöver göra när en skada har inträffat. Nedan följer ett utdrag ur våra Allmänna Bestämmelser:

Om skada har inträffat:

  • Du ska anmäla skada till Agria utan dröjsmål.
  • Du är skyldig att medverka till utredningen av skadehändelsen och lämna oss all information av betydelse för bedömningen av försäkringsfallet och av vårt ansvar. Du ska kunna visa upp veterinärintyg, journalutdrag, undersökningsresultat, kvitton, fakturor, polisrapporter med mera. Kostnaderna måste vara utförligt specificerade och intyg får inte vara upprättade av jäviga personer. Du måste även meddela om du är momsredovisningsskyldig.
  • På begäran måste du låta Agria besiktiga djuret och platsen där djuret skadats. Du ger Agria rätt att hämta in uppgifter direkt från veterinärer och myndigheter.
  • Du, som djurägare, är alltid beställare av vård från veterinärer och kliniker.