Nötförsäkring

Gå direkt till:

Agria Djurförsäkring har försäkringar för dig som har mjölk- eller köttproduktion. 

Här kan du försäkra din köttbesättning, mjölkbesättning och ditt särskilt värdefulla djur. För ditt enskilt försäkrade djur ingår ersättning både för livförsäkring samt veterinärens behandlingskostnader. Livvärdet för enskilt försäkrade djur ersätts alltid utan avdrag för självrisk.

Våra nötförsäkringar:

 • Ersätter dig om ditt djur dör, skadas, försvinner eller helkasseras
 • Ger dig möjlighet att teckna tilläggsförsäkringar för din besättning

 

Enskilt djur med högt värde

Agria Nöt Enskild är en försäkring för ditt särskilt värdefulla djur, till exempel din avelstjur eller din ko med högt avelsvärde, inklusive hennes kalv. Försäkringen har ingen självrisk.

Du kan få ersättning om djuret:

 • Dör
 • Insjuknar eller skadas så svårt att det måste avlivas eller slaktas
 • Kommer bort
 • Oförutsett helkasseras vid normalslakt

Villkor och mer information

Försäkra ditt djur

Ansök om försäkring för ditt djur genom att fylla i dina uppgifter.

Ansök om försäkring

Agrias besättningsförsäkringar

Agrias besättningsförsäkringar passar för dig som är mjölk- eller nötköttsproducent. Våra bästa försäkringar heter Agria Mjölk Plus och Agria Kött Plus.

Utöver dessa kan du också välja att teckna någon av våra basförsäkringar. Försäkringarna innehåller livförsäkring, smittskyddsförsäkring och för mjölkproducenter också bidrag vid saneringsslakt.

Du kan förbättra försäkringsskyddet med ett antal olika tilläggsförsäkringar, bland annat finns ett avbrottskydd vid mjölkförlust. Läs mer om det under tilläggsförsäkringar.

 • Ingen självrisk vid större djurförlust
 • Ingen självrisk vid kalvförlust (gäller endast plusprodukterna)
 • Årssjälvrisk och försäkringsbelopp går att justera för en mer flexibel försäkring

Villkor och mer information

Försäkra dina djur

Ansök om försäkring för dina djur genom att fylla i dina uppgifter.

Ansök om försäkring

Livförsäkring 

I Agrias besättningsförsäkringar ingår alltid en livförsäkring. Livförsäkringen ersätter dig när dina djur dör, insjuknar eller skadas så svårt att de enligt veterinär måste avlivas. Du kan också få ersättning när djuren kommer bort eller oförutsett helkasseras vid normalslakt.

Du kan få ersättning:

 • Om djur dör eller blir så sjuka eller skadade att de måste avlivas
 • Om djur kommer bort
 • Om djur helkasseras vid slakt
 • Upp till 500 kronor för destruktionskostnad vid ersatt skadehändelse
 • Om kon förlorar sitt foster från sjunde dräktighetsmånaden

Smittskydd

Salmonella

Om du har tecknat en besättningsförsäkring och din besättning spärrförklaras på grund av salmonella kan du få ersättning med upp till 35 eller 30 procent av det belopp som du får av Jordbruksverket beroende på om du tecknat en plus- eller basförsäkring. 

Andra allvarliga smittsamma sjukdomar

Smittskyddsförsäkringen kan också ge dig ersättning vid ett utbrott av en så kallad epizooti, till exempel mjältbrand, blåtunga och paratuberkulos. Då ersätter försäkringen med upp till 80 procent av det belopp som Jordbruksverket betalar för produktionsbortfall.

Särskild salmonellaförsäkring

Köper du in mer än 150 djur från fler än fem besättningar får du inte ersättning från staten och inte heller från din besättningsförsäkring. Du kan då teckna en särskild salmonellaförsäkring hos oss, som tillägg till din besättningsförsäkring. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Ett krav för att teckna försäkringen är att besättningen är godkänd i frivilliga salmonellakontrollen.

Slaktbidrag

Har du mjölkkor ersätter försäkringen smittbärare av penicillinresistent Stafylococcus aureus, och analyskostnaden av mjölkprovet. Ingen självrisk dras från ersättningen vid denna typ av saneringsslakt.

Agria Mjölkavbrott

Agria Mjölkavbrott skyddar din mjölkintäkt vid bland annat sjukdom, dödsfall och behandling av kor med karensbelagt preparat. Du kan även få ersättning om du behöver saneringsslakta kor som är smittade av vissa juverbakterier. Försäkringen kan tecknas till våra försäkringar för mjölkbesättningar.

 • Om dina kor drabbas av sjukdom med kliniska symtom, t ex en virusdiarré
 • Om kor dör eller måste avlivas
 • Om kor måste behandlas med karensbelagda preparat på grund av kliniska symtom

Agria Piroplasmos

Förlorar du djur i den fästingburna sjukdomen piroplasmos får du ersättning utan avdrag av självrisk. Ersättningen är ett fast belopp, upp till 9 000 kronor per vuxet djur. Försäkringen kan tecknas till våra besättningsförsäkringar.

 • Fast belopp om 9 000 kronor för ett vuxet djur
 • För ungdjur får du del av beloppet beroende på djurets ålder
 • Du får ersättning för veterinär- eller obduktionsintyg med 800 kr

Agria Veterinärvård

Du kan få ersättning när dina djur varit sjuka eller skadade och blivit behandlade av veterinär. Medicin i samband med veterinärbesöket ersätts också. Försäkringen kan tecknas till våra besättningsförsäkringar.

 • Högsta ersättning per år är 40 000 kr
 • Fast självrisk per självriskperiod om 125 dagar är 75 kronor multiplicerat med antalet försäkrade djur (som lägst 1 800 kr)
 • Rörlig självrisk är 20 procent och dras från de kostnader som överstiger den fasta självrisken

Mer information om våra försäkringar 

Här kan du ta del av mer information samt fullständiga villkor i pdf-format.

Om du är osäker på vilka villkor som gäller just för dig, kontakta oss på telefonnummer 0775-88 88 88.

Allmänna bestämmelser

Här hittar du Allmänna bestämmelser som gäller för alla Agrias lantbruksförsäkringar.

Kontakta oss

Frågor kring din försäkring?

Ring vårt kuncenter eller våra säljare. Vi har öppet vardagar mellan 9 och 16.

Kontakta oss

Samarbetspartners

Vi jobbar tillsammans

Agria samarbetar med flera olika lantbruksorganisationer.

Samarbetspartners

Rabatt

Fler än två enskilt försäkrade djur?

Du som har tre eller fler enskilt försäkrade djur kan få rabatt på försäkringarna.

Rabatter