Om skadan är framme

Har du en grödaförsäkring hos Agria eller via ditt länsförsäkringsbolag och har fått en hagel- eller omsåddsskada? Då ska du kontakta ditt länsförsäkringsbolag, som skickar ut en värderingsman för att besiktiga skadan.

Vad behöver du göra vid en hagel- eller omsåddsskada?

Du måste anmäla skadan inom fyra dagar från att den inträffade - anmäler du skadan senare kan ersättningen reduceras. Du får inte så om eller skörda innan skadan är besiktigad, eller något annat överenskommits.

När det gäller hagelskador kan i vissa fall två värderingar göras med någon eller några månaders mellanrum, för att se hur stor hagelskadan blivit när grödan fått tid att återhämta sig.

Vid värderingen ska du ta med dig aktuell växtodlingsplan, så att värderingsmannen får information om hur många hektar du odlar med vilka grödor. Glöm inte konto- eller bankgironummer för eventuell ersättning.

OBS! Bor du i Jönköpings län och har fått en hagel- eller omsåddsskada på din gröda?

Då ska du kontakta Agria Djurförsäkring på 0775-88 88 88, så hjälper vi dig få kontakt med en värderingsman.

I övriga delar av landet ska du i första hand kontakta ditt Länsförsäkringsbolag.

Kontaktuppgifter Länsförsäkringar

Din ersättning vid hagelskada

Grödor i grupp A, B och C ersätts med ett schablonpris som Agria fastställer inför varje grödasäsong. Grödor i grupp D, E och F ersätts med det pris du skulle fått vid försäljning av grödan efter avdrag för dina skördebundna kostnader.

Skadegräns

Hagelskadan måste överstiga 250 kronor per hektar för att ersättas.

Självrisk

Självrisken för grödor i grupp D och E är 15 procent av försäkringsersättningen. Grödor i grupp A, B, C och F har ingen självrisk.

 

Din ersättning vid omsåddsskada

Försäkringen ersätter kostnaden för den gröda som ursprungligen såddes. Ersättningen baseras på en genomsnittlig kostnad per hektar för varje gröda. Hektarersättningen fastställs av Agria.

Skadegräns

Omsåddsskadan måste överstiga 0,5 hektar för att ersättas.

Självrisk

Självrisken för morötter är 15 procent av försäkringsersättningen. Grödor i grupp A, B och C har ingen självrisk.