Får- och Getförsäkring

Gå direkt till:

Agria har försäkringar för dig med får- eller getproduktion. Du kan försäkra enskilda djur som har ett extra högt värde eller hela din besättning. Du får ersättning om dina djur skulle dö eller bli så pass sjuka att de måste avlivas.

Du kan också få ersättning om något skulle gå fel under födsel eller om djur helkasseras vid slakt. Om hela din besättning är försäkrad ingår också ett smittskydd.

Våra får- och getförsäkringar:

 • Ersätter dig om ditt djur dör, skadas eller helkasseras
 • Ersätter dig om flera djur i besättningen dör

Enskilt djur med högt värde

Har du särskilt värdefulla djur som till exempel prövade baggar och vill skydda hela värdet kan du teckna en enskild försäkring utan självrisk.

Du kan få ersättning om djuret:

 • Dör
 • Insjuknar eller skadas så svårt att det måste avlivas
 • Kommer bort och inte återfinns inom tre månader
 • Oförutsett helkasseras i samband med normalslakt

Villkor

Försäkra din get eller ditt får

Ansök om försäkring för ditt djur genom att fylla i dina uppgifter.

Ansök om försäkring

Försäkra hela din besättning

Den här försäkringen passar dig som vill ha ett skydd för hela din får- eller getbesättning. Försäkringen tecknas för samtliga djur i besättningen och innehåller livförsäkring, smittskyddsförsäkring och produktionsbortfall lamm.

Skulle oturen vara framme och många djur dör inom 30 dagar har du möjlighet att få ersättning utan avdrag av årssjälvrisken. Det finns också ett skydd om du under kort tid förlorar många lamm. 

Besättningen delas in i tre grupper, efter ålder och kön, för att passa din produktionsform.

Livförsäkring

I Agrias besättningsförsäkringar ingår alltid en livförsäkring. Livförsäkringen ersätter dig när dina djur dör, insjuknar eller skadas så svårt att de enligt veterinär måste avlivas.

Du kan få ersättning:

 • Om djur dör eller blir så sjuka eller skadade att de måste avlivas
 • Om djur helkasseras vid slakt
 • För veterinärens kostnad med upp till 800 kronor i samband med att djur döms ut
 • Med upp till 300 kronor per djur för destruktionskostnad vid ersatt skadehändelse

Försäkra dina får eller getter

Ansök om försäkring för dina djur genom att fylla i dina uppgifter.

Ansök om försäkring
Du kan få ersättning med upp till 80 procent av den statliga ersättningen

Smittskydd

I Agrias besättningsförsäkringar ingår också olika typer av skydd om din besättning drabbas av en smittsam sjukdom.

 • Om din besättning spärrförklaras på grund av salmonella kan du få ersättning med upp till 80 procent av det belopp som du får av Jordbruksverket. 
 • Om din besättning spärrförklaras på grund av en så kallad epizooti, till exempel mjältbrand, blåtunga och paratuberkulos, kan du få ersättning med upp till 80 procent av det belopp som Jordbruksverket betalar för produktionsbortfall.
 • Om du måste slakta djur inom ramarna för Gård- och Djurhälsans Klövkontroll respektive Maedi-Visna- eller CAE-programmet kan du få ett slaktbidrag. 

Produktionsbortfall lamm

Om du är medlem i Gård- och Djurhälsans paket Får Plus eller Fårhälsoprogrammet inklusive gårdsbesök kan du få ersättning om djuren blir sjuka och tidpunkten för slakt försenas.

Villkor

Allmänna bestämmelser

Här hittar du Allmänna bestämmelser som gäller för alla Agrias lantbruksförsäkringar.

Kontakta oss

Frågor kring din försäkring?

Ring vårt kuncenter eller våra säljare. Vi har öppet vardagar mellan 9 och 16.

Kontakta oss

Rabatt

Fler än två enskilt försäkrade djur?

Du som har tre eller fler enskilt försäkrade djur kan få rabatt på försäkringarna.

Rabatter

Samarbetspartners

Vi jobbar tillsammans

Agria samarbetar med flera olika lantbruksorganisationer.

Samarbetspartners