Grödaförsäkring

Gå direkt till:

Försäkra dina grödor

Ansök om försäkring genom att fylla i dina uppgifter. Här kan du även ändra areal på befintlig försäkring.

Ansök om eller ändra försäkring

Agria erbjuder dig som är växtodlare en försäkring som ger ekonomiskt skydd om grödan drabbas av hagelskador eller om du blir tvungen att så om på våren eller hösten. Här kan du försäkra de flesta grödor så som stråsäd, trindsäd, oljeväxter, fröer, potatis, sockerbetor och många sorters grönsaker.

  • Ersättning för skördeförlust vid hagelskada
  • Ersättning för omsådd av gröda under vår- och höstbruk
  • Ingen självrisk för grödor i grupp A, B, C och F

Trygghet för dig som är växtodlare

De grödor du kan försäkra delas in i sex grupper:

  • Grupp A - oljeväxter, stråsäd, trindsäd med flera
  • Grupp B - frö av vallväxter med flera
  • Grupp C - sockerbetor
  • Grupp D, E - grönsaker
  • Grupp F - potatis och rotfrukter

En fullständig förteckning över vilka växtslag som ingår i respektive grödagrupp finns i villkoren.

För grödor som tillhör grupp A, B och C ska försäkring tecknas för all areal som du odlar inom dessa grupper. Det går inte att bryta ut och försäkra enstaka grupper eller gröda/grödor. För grödor som tillhör grupp D, E och F ska försäkring tecknas för all arel som du odlar inom respektive grupp.

Villkor

Skördeförlust vid hagelskada

Du kan få ersättning för skördeförlust vid hagelskada som inträffar mellan 1 april och 31 oktober. Försäkringen ersätter den kvalitet som grödan hade vid skadetillfället.

Omsåddsskada

Du kan få ersättning för kostnader i samband med omsådd på vårsådd gröda som sker mellan 1 april och 15 juni av grödor i grupp A, B och C samt morötter. Behovet av omsådd måste bero på torka, skorpbildning, frost eller jord- och sanddrift orsakad av vind.

Du kan även få ersättning för kostnader i samband med omsådd på höstsådd gröda som sker mellan 1 augusti och 31 oktober av grödor i grupp A och B. Behovet av omsådd måste bero på skorpbildning eller jord- och sanddrift orsakad av vind.

Om skadan är framme

Vad behöver du göra vid en hagel- eller omsåddsskada?

Har du en grödaförsäkring hos Agria eller via ditt länsförsäkringsbolag kontaktar du ditt länsförsäkringsbolag, som skickar ut en värderingsman för att besiktiga skadan.

Så här gör du vid en hagel- eller omsåddsskada

Försöksverksamhet

För att kunna ge tillbaka till våra kunder och ligga i framkant när det gäller nya utmaningar som lantbruket ställs inför, satsar Agria på hagelförsök på grödor – något vi är ensamma om i Sverige.

För att öka kunskapen om vilka förluster en hagelskada kan ge utförs försöksserier, där man simulerar olika skador.

Läs mer om Agrias hagelförsök 

Värdering

När du har råkat ut för en hagelskada skickar vi ut en värderingsman till din gård för att se hur stora skadorna är. Agrias värderingsmän har alla många års erfarenhet av växtodling och stor kunskap om hur man värderar grödaskador, vilket ger trygghet för dig som kund i att din skada blir rätt värderad.

Läs mer om värderingsmännens arbete

Mer information om våra försäkringar 

Här kan du ta del av mer information samt fullständiga villkor i pdf-format. 

Kontakta oss
Ko ligger i gräset med sin kalv nosande i hagen.

Frågor kring din försäkring?

Ring vårt kuncenter eller våra säljare. Vi har öppet vardagar mellan 9 och 16.

Kontakta oss

Rabatt
Hjortar

Fler än två enskilt försäkrade djur?

Du som har tre eller fler enskilt försäkrade djur kan få rabatt på försäkringarna.

Rabatter

Samarbetspartners
Två griskultingar gosar med varandra.

Vi jobbar tillsammans

Agria samarbetar med flera olika lantbruksorganisationer.

Samarbetspartners