Försöksverksamhet

Att beräkna hur stor skördeförlusten blir på gröda som är skördemogen är relativt enkelt. Men om man vill kunna fastställa vilka förluster hagelskador ger när plantan är i olika vegetativa stadier, måste man göra försök.

Agria har nyligen avslutat en försöksserie med hagelskador på raps som - vad vi vet - är den första i världen där man använt blästring med kolsyreis som metod. Målsättningen var att under fältmässiga förhållanden genomföra en försöksserie med så naturtroget simulerade hagelskador som möjligt.

Det konstgjorda haglet är gjort på splittrade pellets av kolsyreis, som precis som hagel smälter bort väldigt snabbt. Kolsyreisen och utrustningen används i vanliga fall bland annat till rengöring av maskindelar.

I försöket, som gjordes på Hviderups gods i Skåne, behandlades ett antal försöksrutor vid olika tidpunkter med konstgjort hagel, för att simulera riktiga skador på rapsen. Försöket, som pågått under tre år, gällde hagelskador vid olika mognads- och utvecklingsstadier hos höstraps.

Genom den statistiska analysen och utvärderingen av försöket, får Agria mer kunskap som ligger till grund vid värdering av rapsskador. 

Försöksverksamheten gör att vi på Agria är väl rustade när det gäller att kunna försäkra och värdera hagelskador på de flesta lantbruksgrödorna. Nya sorter, odlingsmetoder och klimatutmaningar gör också att det finns anledning att fortsätta med fältförsöken, för att vara uppdaterad med den senaste kunskapen.