Ett antal hundar har drabbats av kraftiga och blodblandade diarrér och ibland kräkningar. Allmäntillståndet på hundarna har försämrats snabbt, en del av hundarna har avlidit inom ett dygn trots intensivvård på djursjukhus. Nu pågår en utredning av Norges veterinärinstitut.

Smitta

SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) rapporterar att det i nuläget inte finns något som tyder på att det skulle vara en risk för svenska hundar. Misstanke om det handlar om en smittsam allvarlig sjukdom utreds.

Senaste informationen om smittoläge hittar du hos Norwegian Veterinary Institute, Mattilsynet och på SVA 

Att undvika smitta generellt

SVA ger råd i vad som allmänt alltid är bra att tänka på för att förhindra smittspridning:

- Generella rekommendationen är att inte låta en sjuk hund vistas bland andra hundar. Detsamma gäller till exempel hundar som har feber och hostar.
Det är särskilt viktigt att hålla sjuka hundar borta från valpar och hundar som är allmänt nedsatta, till exempel sjuka av en annan anledning.

Källor: Norwegian Veterinary Institute, Mattilsynet och på SVA