Reglerna för resande hundar ändras den 1 januari 2012. För resa till Sverige från EU och från listat land utanför EU slopas kravet på antikroppskontroll gällande rabies.

Numera ställs bara krav på id-märkning, rabiesvaccination och sällskapsdjurspass. Karantänen byts mot rabiesvaccination och antikroppskontroll vid resa från icke listade länder utanför EU.

Avmaskningskravet försvinner helt men avmaskning rekommenderas fortfarande för hundar som kan ha kommit i kontakt med vilda smågnagare utomlands.

Även hunden ska ha pass

Djurägare som har tänkt ta med sig sin hund på resa inom EU ska se till att hunden är korrekt id-märkt, vaccinerad mot rabies och har ett pass. Passet skaffar man hos sin veterinär, som noterar utförda vaccinationer och behandlingar i det.

För resor utanför EU finns ytterligare krav som du kan läsa mera om på Jordbruksverkets hemsida.

Läs mer om införselregler i EU på Jordbruksverkets webbplats

Obs! Olika länder har olika regler

Reglerna ovan gäller för resa till Sverige. Kontrollera alltid vilka regler som gäller för respektive land om du planerar att resa utomlands med din hund. 

Källa: Jordbruksverket