Fång vid betesgång

Fång kan uppstå vid rubbningar i hästens tarmflora till följd av överutfodring eller tvära foderbyten. I det akuta skedet uppstår kraftig smärta och värme i hoven. Detta kan övergå i kroniska förändringar och göra hästen obrukbar. Sjukdomen förekommer hos alla hästraser, men drabbar speciellt ponnyer. Tänk på att ta det försiktigt när du släpper ut din häst på frodigt vårbete.

Rhodococcusinfektion är ett allvarligt problem för fölen

Rhodococcus Equi är en jordlevande bakterie som angriper fölets lungvävnad så att bölder bildas. Fölet får hög feber och andas med svårighet. Ofta ser man så kallad bukandning, det vill säga fölet pressar ut luften med hjälp av bukmuskulaturen. Hosta, hög feber och varigt näsflöde hör också till symptombilden. Behandlingen misslyckas i många fall och inte sällan dör en
angripen fölunge i allmän blodförgiftning. Prognosen förbättras om behandling med speciella antibiotika kan sättas in tidigt.

Sjukdomen utbryter lättast där många hästar koncentreras på en begränsad yta.
Hästarna rör då upp damm och jordpartiklar, med vilka bakterierna kommer in i fölens andningsvägar. Jorddamm är en högriskfaktor för föl. Agria stödjer forskningen för att komma tillrätta med problemet.

Vad är ett bra bete?

Betet är både livsmiljö och näringskälla för hästen. Den hästägare som betraktar betet som en plats för passiv ”förvaring” kan aldrig utnyttja betets många fördelar rent ut. Ett bra bete ska vara tillräckligt stort – minst 0,5-1 hektar per häst och rymma flera olika gräsarter med olika växtcykler. På så sätt kommer en viss återväxt att pågå under hela betesperioden. Kraftigt gödslade vallar kan ibland erbjuda ett alltför näringsrikt bete. De bör delas upp i flera mindre fållor, i vilka hästarna vistas växelvis.

Tillgång till rent vatten i tilläcklig mängd, salt och mineraler är ett måste. Riktig stängsling med fungerande eltråd eller elband sparar tid, pengar och bekymmer. Taggtråd är inte tillåtet vid hästhållning.

Pollenallergier

Liksom vissa människor kan hästar drabbas av pollenallergier. Dessa ger sig tillkänna på lite olika sätt. En pollenallergi öppnar ofta vägen till en bakteriologisk eller en virusbetingad infektion. Kontakta din veterinär i misstänkta fall.

När veterinären tillkallas

Se till att folk finns på plats, helst ägaren själv. Skriv upp i förväg det som ska göras med hästen så att ingenting blir glömt. Hästen ska vara ren och snygg och finnas inomhus. Veterinären ska inte behöva vänta på en häst som jagas i en lerig hage. Du bör också ha tagit temperaturen på hästen.

Se till att belysningen i stallet är tillräcklig samt att eluttag är tillgängligt. Du bör också ha ordnat tvättmöjlighet. Den som hanterar hästen ska ha god hästvana.

Ditt föl kan korrigeras

Inom vissa gränser går det att korrigera felaktiga benställningar hos föl. Detta arbete måste påbörjas tidigt, det går inte att göra drastiska ingrepp. En duktig hovslagare kan vara till stor hjälp. Grundregeln är att hålla benaxlarna raka. Se till att ditt föl får tillfälle till motion på ett fast underlag utomhus. En mjuk ströbädd ger inga bra förutsättningar för en sund utveckling av benstomme och hovar. Alla
ingrepp i korrigerande syfte bör utföras i samråd mellan veterinär och en skicklig utbildad hovslagare.

Läs mer om fölbenskorrigering:

Felaktig benställning på ditt föl? - Det finns hjälp att få

Agrias hästkalender

Agrias hästkalender innehåller 12 delar som ger dig aktuella tips och råd varje månad.