Charlie Lindberg är Agria Djurförsäkrings egen hästveterinär. Tillsammans med Ingrid Andersson svarar han på frågor i boken "Hästveterinären". Här berättar han om hur länge en häst klarar sig på bete utan stödutfodring.

Ett bete blir näringsfattigt vid olika tidpunkt beroende på sammansättning av växter, väderlek och hur hårt det betas ner. Det är alltså omöjligt att ge ett exakt besked om när man behöver börja stödutfodra. Under ovanligt milda höstar fortsätter gräset att växa, om än inte i samma utsträckning som under högsommaren.

Torrt gräs som halm

Omständigheter som nederbörd, soltimmar och grässorter bestämmer hur länge betet räcker som enda föda. I en studie* där man undersökt näringsvärdet från oktober till februari på ängs- och skogsmarker uppmättes en kvot mellan smältbart råprotein och energi som motsvarar det behov som de mest krävande hästarna har. Däremot varierade energibehovet mycket.

Men även om näringsvärdet är tillräckligt på höst och vinter är oftast både tiden en häst kan beta samt mängden gräs för liten, för att hästen ska hinna få i sig hela sitt energibehov genom gräs.

Hästens hull avgör när den behöver stödutfodras. Om den är lite för fet, mår den bara bra av att förbränna lite extra fett och behöver inget extra foder förrän den gått ner i vikt. Tillskottsfodret består i första hand av grovfoder, även tävlande hästar fungerar på det, om det håller tillräckligt hög näringsmässig kvalitet. Komplettera med mineraler.

När betet tryter äter hästarna av sådana växter som de annars ratar vilket kan orsaka allergiska reaktioner och förgiftning. Det är därför ganska vanligt att hästar får fång på hösten.

Fler hästar kräver större yta

Hur länge hästarna kan gå på bete beror även på hur stor arealen är. Hästar trampar upp mycket mark och ju fler hästar det är i en hage, desto större åverkan gör de.

För klimatets skull kan icke tränade hästar gå ute året om, under förutsättning att de har tillgång till en stor hage, vindskydd, torr sovplats samt foder och vatten. En häst som går i regelbunden träning och därmed svettas, kan också vistas ute dygnet runt men då ska den antingen torka helt efter arbete innan den släpps ut eller ha ett välsittande allväderstäcke.

Lär känna din häst

Om man inte har tillgång till så stora arealer att hästarna strövar fritt över flera kvadratkilometer, behöver de stödutfodras under höst och vinter. Hästar som går utomhus året om kräver mycket mer grovfoder än de rekommenderade mängderna i foderstater. Hårt arbetande hästar behöver även någon form av kraftfoder.

Som hästägare måste man lära sig bedöma hur hästen mår och uppträder. En kraftig vinterpäls gör att hästen ser tjockare ut än vad den är. Därför är det viktigt att regelbundet känna på revbenen för at bedöma hullet – de ska kunna kännas under ett tunt lager underhudsfett men inte synas.

Titta på korset om det är runt och välfyllt eller muskelfattigt och spetsigt. Är hårremmen glansig eller matt och ruggig? Verkar hästen pigg eller hängig och apatisk? Om hästen inte får tillräckligt med foder börjar den gnaga på träd och försöker sträcka huvudet under stängslet för att finna gräs.

Ponnyer tuggar sin föda mycket mer omsorgsfullt än halvblod och kan därmed bättre tillgodogöra sig näringen även på ett magert bete. Å andra sidan har de så kraftig vinterpäls att det är svårare att avgöra hullet med blotta ögat. Ett tips är därför att kontrollera ponnyns hull ofta med handen.

*Höst- och vinterbetets kvalitet vid åretruntbete, prof. Anna Jansson, SLU.

Källa: "Hästveterinären - 200 frågor och svar om hästars hälsa och sjukdom" av Charlie Lindberg och Ingrid Andersson.