Ofta sker arbetet med utsatta djur i det tysta och med knappa medel. Av den anledningen instiftade Agria Djurförsäkring priset Djurens Hjälte. Priset lyfter fram eldsjälar som gör sitt yttersta för våra tamdjur. Hjälten får dessutom ett stipendium på 25 000 kronor så att han eller hon kan fortsätta sitt viktiga arbete. Vilket djurslag som personen är besjälad av att hjälpa påverkar inte möjligheten att vinna.

- Den som får priset ska ha gjort något speciellt utöver sitt vanliga arbete. Vi söker personer som med kraft och engagemang gjort stor skillnad för djurens välmående, och som kan inspirera andra att göra detsamma. På så sätt vill vi rikta strålkastaren på dessa eldsjälar, som är värda stor beundran, Birger Lövgren, VD för Agria Djurförsäkring.

Förra året fick Catharina Lundberg priset för sitt arbete med att hjälpa hundar som har försummats och övergivits. Hon har skapat ett fungerande system med sitt väl etablerade samarbete med polis och länsstyrelse, och ett utvecklat nätverk för att hitta nya hem där hundarna får ett gott liv.

Det är fritt fram för alla att nominera kandidater till Djurens Hjälte som är öppen till och med söndagen den 12 oktober.

Djurens Hjälte utses sedan av en jury som består av representanter från olika djurorganisationer.

Regler för Djurens Hjälte
Priset på 25 000 kronor delas till en eller flera personer som:

  • Med personligt engagemang och vid sidan av sin ordinarie yrkesverksamhet har genomfört insatser för att skapa trygghet för djur och människor.
  • Tjänar som förebild för andra som vill förbättra djurhälsan och förbättra samvaron mellan djur och människor.
Om Djurens Hjälte
Priset Djurens Hjälte lyfter fram och premierar personer som på olika sätt skapar trygghet för djur och människor. Vilket djurslag personen som premieras är besjälad av saknar betydelse, men priset inriktar sig mot tamdjur.
Nomineringen sker på nomineringsformuläret på www.agria.se. Sista dag för nominering är den 12 oktober 2014. Därefter utser en jury bestående av olika djurorganisationer vem som blir Djurens Hjälte 2014. Priset är på 25 000 kr.