Fång är en av de vanligaste diagnoserna på häst, och varje år mer än fördubblas antalet drabbade hästar under perioden maj till juli. Under 2018 ökade dessutom antalet fångfall på helåret med 15 procent jämfört med året innan.

Här har alla hästägare god möjlighet att hjälpa sina hästar genom noggranna föreberedelser för att undvika fler fångfall och redan nu är det hög tid att planera inför sommarbetet. En av de vanligast utlösande faktorerna för fång är en snabb övergång från stallfoderstat till ett kraftigt gräsbete.

- Vi måste hjälpa hästen att gradvis få vänja sig vid att äta gräs under minst två veckors tid innan de släpps ut i det fria dygnet runt, säger Karl-Henrik Heimdahl, veterinär på Agria Djurförsäkring.

Så här vänjer du hästen vid att äta gräs

  • Låt hästen vänja sig genom att i början gå i gräshagen under begränsad tid av dygnet, öka tiden successivt
  • Gå ut och beta hästen för hand en stund varje dag
  • Riv gräs och byt successivt mot allt större delar av grovfodergivan i höpåsarna under två veckors tid

Alla hästar kan inte gå på sommarbete

Som hästägare är det extra viktigt att hålla koll på överviktiga hästar och hästar som tidigare har drabbats av fång när de släpps på betet, men också under resten av sommaren eftersom risken för återfall är större bland individer.

Hästar som haft fång upprepade gånger ska inte alls gå på vanligt bete. Om hästen fått diagnosen EMS (Ekvint Metabolt Syndrom) eller PPID (Cushings Disease) bör man vara extra försiktig när det gäller betesgång. Du behöver diskutera med din veterinär om hästen alls kan gå på bete, och i så fall när, hur och vilken typ av bete som är lämpligt beroende på hur hästen mår.