- Jag ser främst behov av vaccin mot stelkramp och hästinfluensa för alla hästar, men även av vaccin mot botulism och virusabort beroende på situationen, säger Karl-Henrik Heimdahl, veterinär Agria Djurförsäkring.

Det kostar en mindre slant att upprätthålla två, tre vaccinationsprogram, men att utsätta hästen för onödiga risker kan bli en mycket tråkig upplevelse för både häst och hästägare.

- Om hästen skulle drabbas av en dödlig stelkrampsbakterie och inte är vaccinerad, så vet jag av erfarenhet att hästägare ångrar sig djupt, tillägger han.

Stelkramp

Att vaccinera hästen mot stelkramp är livsviktigt. Stelkrampsbakterierna kan finnas i jorden, i hästens tarmflora och därmed i gödseln. Genom sår av olika typer – exempelvis sticksår, djupa sår, brännskador eller sår från främmande kroppar – kan bakterierna komma in i hästens kropp och där börja bilda stelkrampstoxin som sprider sig i kroppen. Därför är det viktigt att alltid kontrollera att hästar med sårskador är vaccinerade enligt rekommendation av sin veterinär.

- Stelkrampsvaccinet är ett väldigt effektivt vaccin som de flesta ger sina hästar idag. Jag kan lova att den som ha sett en häst med stelkramp vill inte vara med om det igen. Det är ett fruktansvärt lidande för djuret, säger Karl-Henrik Heimdahl.

Hästinfluensa

En av de mest spridda infektionssjukdomarna på häst som kan orsaka lidande hos den drabbade hästen och ekonomiska konsekvenser för hästägare.   Det mest effektiva sättet att förbygga sjukdomen och undvika smittspridning är årlig vaccination. Bland tävlingshästar är vaccineringen ett krav för att få delta i tävling. Numera lägger hästägare inom ridsporten in vaccinationsdatum i tävlingsdatabasen varefter föranmälda stickprov tas på tävlingsplatsen.

- Jag rekommenderar att alla hästar vaccineras mot hästinfluensa, även de som inte tävlar. På så vis håller vi ett gott allmänt skydd i populationen, säger Karl-Henrik Heimdahl.

Botulism

Vaccin mot botulism bör alla hästar som står på hösilage få. Med nya och noggrannare skördemetoder och hantering har risken att få in botulinus i balarna har minskat, men precis som stelkramp är botulism en dödlig sjukdom och medför stort lidande om hästen drabbas.

Virusabort

För alla dräktiga ston rekommenderar Karl-Henrik Heimdahl vaccination mot virusabort, redan när stoet kommer in i den femte dräktighetsmånaden.

Så onödigt att drabbas när man lagt tid och pengar på att få sitt sto dräktigt. De aborterar oftast i slutet av dräktigheten med nästan fullgångna foster – väldigt tråkigt och onödigt.