Clostridium botulinum är en vanlig, strikt anaerob bakterie, d v s. den tillväxer endast i syrefri miljö. Bakterien producerar ett nervgift, botulinumtoxin, som är direkt dödligt för hästar. Upp till 90 procent av de hästar som drabbas av bakterien och inte är vaccinerade dör.

Om hösilaget är av god kvalitet är det en bra grovfodergiva som de flesta hästar tycker smakar gott. Att fodra med hösilage ställer stora krav och risken för botulism är helt beroende av skördemetod och förvaring. Bakterien som orsakar botulism finns i jord.

Om det vid inplastningen har kommit in jord eller döda djur, t.ex. sork, i balen har bakterien mycket goda möjligheter att växa till i den syrefria miljön. Därför rekomenderas vaccination.

Botulinumtoxinet påverkar hästens nerver och gör den förlamad, vilket till slut drabbar lungor och andnings-muskulatur.

Symtom på botulism

De vanligaste symtomen på botulism är:

  • Trötthet och dålig aptitt
  • Muskeldarrning, stel gång
  • Svårigheter att äta och svälja
  • Hästen har svårt att använda musklerna i tunga och svans
  • Muskelförsvagning, vilket gör att hästen till slut inte kan resa sig eller andas. Hästen dör av kvävning efter 48-72 timmar

Hästen börjar insjukna redan några timmar efter att den har fått i sig bakterien. Om en häst i stallet drabbas är sannolikheten stor att övriga hästar insjuknar inom ett dygn. Om hästen får tidig behandling kan den i vissa fall räddas, men det är dessvärre sällsynt. Behandlingen består av att ge hästen kramplösande medicin och mycket vätska.

Att fodra med hösilage

Stora balar med hösilage bör bara användas i stora stall som snabbt gör av med dem. En hösilagebal bör inte vara öppnad längre än 4-5 dagar – i synnerhet inte under den varma årstiden. Då upphör konserveringen och fodret blir dåligt. Nu för tiden finns ofta småbalar att köpa för den som har ett mindre antal hästar.

Det är mycket viktigt att vara noga med hygienen och kvaliteten på fodret. Om du hittar mögel, kadaverdelar eller om balen luktar konstigt ska hela balen kasseras. Det är också viktigt att oöppnade hösilagebalar förvaras så att risken för att det blir hål i plasten minimeras.

Om det går hål i plasten innan balen öppnas startar genast en jäsnings- och förruttnelseprocess som gör att fodret inte går att använda. Risken för botulism, kolik, diarré och andra sjukdomar ökar drastiskt om fodret används trots att det blivit dåligt.

Vaccination

Grundvaccinationen mot botulism består av tre sprutor som ska ges med cirka fyra veckors mellanrum. Först därefter har hästen ett bra skydd mot botulism. Därför är det bra är att vaccinera i god tid innan det är dags att fodra med hösilage eller ensilage.