Fång dubbelt så vanligt

Agrias statistik visar att sjukdomen fång ökar dramatiskt. Kalla vintrar och fler hästraser känsliga för fång är några faktorer som ligger bakom ökningen. Men det finns hopp – forskning visar att fång till viss del kan förebyggas och ny forskning pågår.

Förra året insjuknade cirka 6 400 hästar i fång – en siffra som ökat med 109 procent under de senaste fem åren. Orsakerna till ökningen kan dels ha att göra med att vissa raser, som är mer benägna att få fång, blivit vanligare i Sverige. Men de senaste årens kalla vintrar kan också ha påverkat utvecklingen.

– Det är inte osannolikt att hästarna motioneras mindre när det är kallt ute. Om hästarna får samma mängd foder under den tiden ökar risken för fång, säger Charlie Lindberg.

Fång, som visar sig främst i hovarna, är smärtsamt och kan drabba alla hästar och ponnyer. Orsakerna till att sjukdomen utvecklas är flera och inte helt kända, men en av de mest välkända orsakerna berör hästens ämnesomsättning.  

– Till viss del kan man därför förebygga fång genom att anpassa fodergivan samt vänja hästen försiktigt vid nya foder. Detta gäller särskilt inför sommaren när grönbetet är kraftigt, eftersom risken för fång ökar då, berättar Charlie Lindberg, veterinär på Agria Djurförsäkring.

Att låta hästarna beta en kortare tid av dagen och successivt vänja hästen vid betet kan vara ett sätt att minska riskerna för fång.

– Samtidigt visar studier att hästar som går ute en kortare del av dagen tenderar att kompensera det genom att äta intensivare, förklarar Charlie Lindberg vidare.

Ett annat sätt att reglera mängden gräs kan vara att låta hästen beta med munkorg. Det gör det svårare för den att få i sig samma mängd.

– Detta kan särskilt rekommenderas för hästar som haft fång tidigare. Sådana hästar har tendens att få fång igen.

Trots mångårig forskning finns många frågetecken kring fång och orsakerna bakom. För närvarande pågår ett forskningsprojekt genom Stiftelsen Svensk Hästforskning, där Agria är en av bidragsgivarna. Förenklat kan man säga att projektet ska hitta en praktisk och säker metod att reducera mängden lättlösliga kolhydrater i vallfodret, något som är relevant för fånghästar.

Siffrorna kommer från Agrias statistik och är uppräknade så att de representerar hela Sveriges hästbestånd.