Socker bov även bland djur

Täta intag av sockerhaltig föda ökar risken att få karies – speciellt klibbiga och sega födoämnen som kan fastna i munhålan. Bakterierna får då möjlighet att utnyttja sockret under längre tid och mer syra bildas.

Emalj, kroppens hårdaste vävnad, utgör tandkronans ytskikt. Resten av tandens hårdvävnad utgörs av dentin. Vanligen startar ett kariesangrepp i emaljytan. Om angreppet får fortsätta faller emaljens ytskikt samman och ett synligt hål har bildats.

Spridning av karies

Om sönderfallet av tandsubstans når in i dentinet är kariesskadan allvarlig. Skadliga bakteriesubstanser kan nå tandpulpan via kanalsystem i dentinet och ge upphov till kraftig pulpainflammation. Det är sannolikt att detta tillstånd, på samma sätt som hos människa, kan ge upphov till kraftig tandvärk hos hund.

Om inflammationen i pulpan leder till att pulpavävnaden dör finns det risk för att infektionen når rotspetsen och sprids ut i omgivande benvävnad.

Kindtänder oftast drabbade

Karies förekommer mest frekvent på kindtänderna längst bak i munnen. Där har tänderna stora tuggytor och syrabildande bakterier och födoämnen kan lättare få fäste.

Kariesskador kan leda till böldbildning, speciellt vanligt är detta om överkäkens kindtänder är allvarligt skadade.

Behandling

Behandling av kariesskador innebär att angripna områden på tanden avlägsnas och ersätts med plastmaterial eller amalgam. Om infektionen nått pulpan kan rotbehandling bli aktuellt.

Karies kan vara svårt att upptäcka och hinner därför oftast skada tanden så mycket att den inte kan lagas utan måste dras ut. Karies kan även sprida till andra tänder så det är ofta lämpligast att ta bort gravt kariesskadade tänder.

Förebyggande

Undvik mat som innehåller socker, som sockerhaltigt hundgodis och människomat. Regelbunden tandborstning förebygger både plack och karies.