I mitten av nittiotalet trädde Willy in i debatten om ett helt nytt hund- och kattstall i Åkeshov. Men processen var lång och krånglig, med överklaganden av bygg­lov ända upp på regerings­nivå. Därtill kom skriande behov av finansiering. I detta var Willy envishet ovärderlig: Trots alla problem drev han processen vidare och det nya stallet kunde i början av året invigas av landshövdingen.

Av den anledningen har Djurens Hjältes jury, som består av representanter från olika djur­ägarorganisationer, utsett Willy Heyman till Djurens Hjälte år 2005.

Motiveringen lyder:

Att bygga ett nytt hund- och kattstall har inte varit enkelt. Tvärtom har vägen dit kantats av såväl byråkratiska, som ekonomiska och praktiska hinder. Tack vare Willy Heymans envishet, som inte står den ettrigaste terrier långt efter, finns en fantas­tisk anläggning i Åkeshov idag – och hundratals hemlösa, vanvårdade hundar och katter kan varje år få en andra chans.

Priset på 25 000 kro­nor blir en grund­plåt i en ny stiftelse som ska värna om utsatta djur.

– Jag är rörd och stolt över att andra tycker att min insats är värd priset, kommente­rar Willy Heyman. Han avskyr osakliga argument och bemöter dem helt sonika med: ”Never take no for an answer.”

Willy har själv två hundar; dobermanntiken Vittra och blandrashanen Khille. Khille är en hundstallshund som fyra veckor gammal hittades i en container. Det var 18 grader kallt ute och han var nästan död.

– Många djur har det svårt. De har dessutom färre förespråkare än människor, menar Willy Heyman och klappar Khille vänskapligt på ryggen.