Djurens Hjälte

Shalini Persson blev Djurens Hjälte år 2012.
Priset Djurens Hjälte lyfter fram och premierar personer som på olika sätt skapar trygghet för djur och människor. Vilket djurslag personen som premieras är besjälad av saknar betydelse, men priset inriktar sig mot tamdjur.

Priset kan till exempel gå till en person som arbetar ideellt med att djur ska få det bättre, en eldsjäl som driver ett hundstall, en lantbrukare eller veterinär, som utöver sitt arbete, arbetar för att skapa trygghet för djur och människor.

Regler för Djurens Hjälte

Priset som uppgår till 25 000 kronor ska delas till en eller flera som:

  • Med personligt engagemang och vid sidan av sin ordinarie yrkesverksamhet har genomfört insatser för att skapa trygghet för djur och människor.
  • Tjänar som förebild för andra som vill förbättra djurhälsan och förbättra samvaron mellan djur och människor.

Juryn består av Agrias valberedning, det vill säga representanter från Sveriges djurägarorganisationer. Vi ställer höga krav på kandidaterna - och föredrar att avstå från att dela ut priset om vi anser att det saknas belägg för att personen i fråga är värdig priset.

Djurens hjältar genom åren: