Symptom på hästinfluensa

Feber upp till 41 grader, näsflöde (rhinit) och hosta. Vaccinerade hästar har i regel lindrigare symptom. Hos ovaccinerade är symptomen allvarligare och sjukdomen får ett mycket utdraget förlopp, där det även är vanöligt att följdsjukdomar som lunginflammation och hjärtmuskelinflammationer tillstöter.

Inkubationstid

Normalt 2-3 dagar (min 18 timmar-max 10 dagar).

Överföring av smitta bland hästar

Hästinfluensa är mycket smittsam och smittar via luftvägarna, framför allt genom de vätskedroppar som slungas ut då hästen hostar, men kan även överföras t.ex. via ett nedsmittat transportfordon.

Isolering av hästen

Enligt bestämmelser inom trav- och galoppsporten ska stall där hästarna är relevant* vaccinerade isoleras fr.o.m. sjukdomsutbrottet t.o.m. 5 dagar utan insjuknad häst (* se under Övrigt). Stall där någon häst inte är relevant vaccinerad isoleras fr.o.m. sjukdomsutbrottet t.o.m. 10 dagar utan insjuknad häst.

Provtagning

Blodprov - s.k. parprov - tas med ca 10 dagars mellanrum och sänds till virus laboratorium för serologisk undersökning. Det finns även möjlighet att på ett tidigt stadium få analys av svabbprov från näsan. Svabbprov sänds också till virologiskt laboratorium.

Behandling

I okmoplicerade fall, i synnerhet hos vaccinerade hästar, har sjukdomen ett odramatiskt förlopp och kräver ingen behandling, utan endast vila. Med tanke på risken för komplikationer, bör hästen vila minst två veckor efter att den varit fri från symptom. Sekundära bakterieinfektioner är vanliga, speciellt hos ovaccinerade hästar, dessa behandlas vid behov med antibiotika.

Övrigt

Sjukdomen är anmälningspliktig och anmäls av det laboratorium som ställt diagnosen.

* Med relevant vaccinering menas: för hästar t.o.m. 4 års ålder att de har vaccinerats inom de senaste 6 månaderna. För hästar som är 5 år och äldre att de vaccinerats minst en gång inom de senaste 12 månaderna.