För att hjälpa Sveriges uppfödare har ASVT (Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen), ASVH (Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen), SH (Svenska Hästavels-förbundet) och SFAF (Svenska Fullblodsavels-föreningen) startat en gemensam föl- och amningsjour.

Amningsservicen är kostnadsfri och föreningarna i det ingående samarbetet kommer att rekommendera den som sin enda lösning till sina medlemmar. Detta för att jouren ska få så många ston och föl som möjligt att förmedla så att maximal service kan erbjudas. Systemet bygger på att landets hästuppfödare anmäler de ston som kan stå till förfogande som ammor.

Jouren har "dygnetruntservice" med personlig kontakt under dag- och kvällstid. Nattetid kan meddelande lämnas på telefonsvarare som lyssnas av dagligen.

De uppgifter som behövs är:

  • uppfödarens namn
  • telefonnummer
  • stoets/fölets ras
  • uppstallningsplats
  • fölningsdatum

Föl- och ammajourens telefonnummer: 073-314 13 16

Moderlösa föl och ston som mist sitt föl kan dessutom registreras på Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästens hemsida. Läs mer på www.asvt.se.

Källa: Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen.