Område: Häst Om Förlossning

Föl- och ammajouren För det mesta så går en fölning bra men ibland är tyvärr olyckan framme och stoet eller fölet överlever inte förlossningen eller tiden strax efter. Då kan det vara livsnödvändigt att känna till föl- och ammajouren. Artiklar
Ditt föl - ett högriskföl? Vissa föl får av olika skäl en dålig start i livet. Detta kan ha flera orsaker, till exempel att deras mor är ett högrisksto enligt vår definition här. Artiklar
Har du ett högrisksto? Vissa ston löper högre risk än andra att få föl med nedsatt livskraft. Många gånger kan du som hästägare vidta effektiva motåtgärder. Detta förutsätter att du är medveten om att ditt sto är ett högrisksto. Artiklar
Själva fölningen Under fölningens första fas visar stoet ofta en viss oro. Hon är rörlig och svettas i många fall också. Det är under denna fas fostret intar förlossningsställning. Stoet bör ha lugn och ro, och stå under diskret observation. Man kan inte nog betona vikten av att stoet inte störs. Artiklar