Själva fölningen

Under fölningens första fas visar stoet ofta en viss oro. Hon är rörlig och svettas i många fall också. Det är under denna fas fostret intar förlossningsställning. Stoet bör ha lugn och ro, och stå under diskret observation. Man kan inte nog betona vikten av att stoet inte störs.
Naveln är en inkörsport för infektioner av olika slag.

Fostervattnets avgång är det första tecknet på att förlossningsarbetet har börjat. I allmänhet lägger sig stoet sedan ned, och värkarbetet sätter igång. Ganska snart blir ett framben synligt, ”klätt” i den vita inre fostersäcken (amnion).

Behöver stoet hjälp under utdrivningsfasen, kan man dra försiktigt – men kom ihåg: Du ska dra i takt med värkarna och i riktning mot stoets hasspetsar. Dessutom bör du inte dra lika mycket i båda frambenen samtidigt. Då skjuts fölets bogblad fram, och får svårare att passera förlossningsgångarna. Om fölet föds i fostersäcken, är det viktigt att snabbt punktera den. Annars är risken för kvävning stor.

Utdrivningsfasen vid en normal förlossning pågår i ungefär 20 minuter, om förlossningen drar ut på tiden kontakta en veterinär.

Låt navelsträngen brista naturligt

Det finns ingen anledning att direkt efter fölningen klippa eller slita av navelsträngen. Fölet behöver den blodvolym (cirka 1,5 liter) som finns i moderkakan, och det är bäst att låta naturen själv sköta denna detalj. Några centimeter från bukväggen har navelsträngen en inbuktning, en naturlig ”bristpunkt”.

Någon gång händer det, att navelsträngen slits av för nära bukväggen. Då kan blödningar uppstå. Navelsträngen ska klämmas av, och får inte knytas. Den kvarvarande stumpen av navelsträngen decinficeras. Naveln är en vanlig inkörsport för infektioner av olika slag.

Stoet efter förlossningen

Inom ett par timmar efter fölningen bör stoet ha gjort sig av med sin efterbörd. Det är lämpligt att man lägger ut fostersäcken för att konstatera att den är komplett, det vill säga att inga bitar blivit kvar inne i stoet. Efterbörden avgår normalt inom två timmar.

Om detta inte sker kan du ta ut och motionera stoet ensamt 5-10 minuter vilket kan påskynda avlossningen av efterbörden. Sitter efterbörden fortfarande kvar efter sex timmar kontakta veterinär. Vissa ston blir stressade av en efterbörd som hänger runt bakbenen, i dessa fall kontakta veterinär som kan hjälpa till med en snabbare avlossning.

En frisk efterbörd har en jämn rödaktig färg och jämn tjocklek. Vid stora avvikelser bör veterinär tillkallas.

Man bör alltid vara noga med att stoet tömmer livmodern. Detta underlättas genom att stoet sätts i rörelse, till exempel skiljs från fölungen i tio minuter och får springa i en paddock, longeras eller motioneras på annat sätt. Detta bör göras dagligen de närmaste dagarna efter fölning.

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg