Leder

FCP hos hund (fragmented processus coronoideus)
2018-10-04 Vad är fragmentering av processus coronoideus (FCP)? Och vilka hundar drabbas av sjukdomen?
Patellaluxation
2018-04-16 Jag undrar vad patellaluxation är och vad de olika graderna av patella innebär!
Artros
2017-05-20 Min 10 år gamla bichon frise har svårigheter med att gå upp för trapporna och resa sig efter vila. Kan det vara artros? Hur allvarligt är det?