Ole Frykman är konsult i kirurgi och arbetar som specialist samt med utbildning på nio olika veterinärkliniker runt om i Sverige. Genom åren har han opererat många hundar med skadade ryggar. Tråkigt nog är okunskap en stor orsak till ryggskador.
– Otränade och dåligt uppvärmda hundar är de som löper störst risk att skada ryggen, berättar Ole.

Uppvärmning och träning A och O

Idag lär sig många hundägare väldigt mycket om sitt specifika område till exempel jakt, lydnad eller agility. Om hundens fysik är det dock få som läser på lika mycket.

– Mest om ämnet vet de som håller på med greyhound-racing för deras hundar utsetts för så stora påfrestningar att det inte skulle gå annars.

En jägare skulle till exempel aldrig släppa lös en jakthund som inte lärt sig hur den jagar men annan träning kan det vara si och så med.

– För att hundar ska hålla måste man dock träna dem fysiskt och värma upp dem inför deras uppgifter, säger Ole.

Om hunden sträcker en muskel tar det mellan fyra och sex veckor för den akuta inflammationen som sträckningen orsakar att läka. Men hunden kanske bara visar smärta i en till två veckor vilket kan bli ett problem.

– Om en muskelskada inte får läka ut ordentligt kan den bli kronisk, berättar Ole.

Under läkningstiden som är betydligt längre än symtomtiden ska hunden vila. Vila innebär dock inte bara att ligga still utan det handlar om kontrollerad motion i form av långa koppelpromenader.

Diskbråck

Förutom muskelskador i ryggen kan hunden råka ut för bland annat diskbråck. 

– Det finns flera olika typer av diskbråck men rent tekniskt betyder det att något går sönder, det vill säga diskbråck ska inte förväxlas med en förflyttning (degeneration) av diskarna i ryggen, förklarar Ole.

Diskbråck är nämligen en ganska missanvänd diagnos.

– En tax som har ont i ryggen har inte automatiskt diskbråck.

Ryggen på en hund består av en massa leder då varje ryggkota har tre leder. Mellan alla kotor (förutom mellan C1 och C2) finns diskar vars viktigaste funktion är att fånga upp stötar i ryggen.

– Normalt sett har diskarna en geléaktig konsistens men om de blir broskaktiga och förkalkade kan de inte dämpa stötar i ryggen på samma vis.

Anledningen till att diskbråck kan göra fruktansvärt ont och orsaka förlamning hos hunden är att ryggmärgen och nervrötterna som löper längs ryggraden påverkas.

Diskbråck kan göra fruktansvärt ont hos hund och orsaka förlamning

DLSS eller L7-S1

En annan ryggsjukdom som hundar kan drabbas av är Degenerativ Lumbo-Sakral Stenos (DLSS), ofta kallad L7-S1.

– Hårt arbete och ansträngande rörelser (t.ex. kryp som ger en översträckning där korset trycks uppåt) ökar risken att drabbas av DLSS men även anatomiska defekter bidrar, säger Ole.

Precis som kombinationen diskbråck och tax är schäfer en ras som många tänker på när de hör DLSS.

– Schäferns anatomi i kombination med det bruksarbete som de oftast utför ökar dock tyvärr risken, förklarar Ole.

Problemet DLSS uppkommer mellan den sista ryggkotan (L7) och den första korskotan (S1) på grund av trycket på nervtrådarna som blir.

– Ischiasnerven ligger där längst bak och kommer ofta i kläm vilket medför mycket smärta.

Ett av de första tecknen på DLSS är att hunden inte vill hoppa in i bilen och att den har ont när den sträcker sina bakben.

– Om man opererar hunden tidigt är dock prognosen att komma tillbaka god. 78 procent av de hårt arbetande hundar jag opererat har återgått till sina ordinarie arbetsuppgifter, berättar Ole.

Spondylos

Spondylos är ytterligare en orsak till att hundar får ont i ryggen. Sjukdomen hänger ofta ihop med hundens ålder, det vill säga äldre hundar drabbas oftare än yngre om det inte gäller den ärftliga typen som finns hos boxer.

Spondylos orsakas av att rörligheten mellan två ryggkotor ökar och med tiden så bildas bryggor mellan dem.

– Ryggkotorna ”växer ihop” och ryggen stelopererar mer eller mindre sig själv. När det sker har hunden inte längre ont om det inte är så att nerver ligger i kläm.

Stelheten och rörelsestörningarna kan dock leda till att smärta uppkommer i andra delar av kroppen.

– Stelhet i ryggen, ospecifik smärta och rörelsestörningar är tecken på spondylos, säger Ole.

Rehabilitering tar tid och kraft!

Många ryggskador och sjukdomar går idag att operera och behandla. Det man som djurägare måste vara medveten om är att det tar lång tid att rehabilitera en hund efteråt.

– Rehabiliteringsperioden efter en operation av diskbråck består till exempel av strikt burvila i ett par veckor. Till att börja med klarar hunden inte av någonting själv utan behöver till och med hjälp att kissa.

Efter burvila väntar fysioterapi i form av simning eller sjukgymnastik för att bygga upp muskulaturen och det tar upp till ett halvår innan hunden är återställd.

Även efter en operation av DLSS är konvalecentperioden runt ett halvår innan hunden kan aktiveras för fullt igen.

– Har hunden spondylos är det också långvarig fysioterapi som gäller för att bibehålla resultatet då grundproblemet alltid finns kvar, avslutar Ole.