Nytt forskningsprojekt - upptäck tjurar med ledsjukdom

Kerstin Hansson är universitetslektor vid SLU och en av de forskare som fått anslag från Agria och Stiftelsen Lantbruksforskning. Kerstin har fått anslag för projektet ”Ny ultraljudsmetod för utvärdering av knäleder hos nötkreatur fokuserat på tjurar av köttras”.

Hur känns det att ha fått klart med anslaget?

- Det känns väldigt kul, spännande och ansvarsfullt att nu få en möjlighet att förverkliga de idéer vi i forskargruppen har kring hur man kan arbeta med att förbättra ledhälsan hos köttrastjurar. Normal ledfunktion är viktigt för djurvälfärden eftersom det är en förutsättning för ett rörligt smärtfritt liv.

När fick du idén till projektet?

- Projektet är ett resultat av diskussioner i forskargruppen där vi alla har bidragit med våra olika specialområden. Intresset för förbättrad ledhälsa har funnits länge inom gruppen men vi har haft olika inriktningar och det är ganska nyligen som vi tillsammans har sett en möjlighet att föra samman våra olika kompetensområden i ett gemensamt projekt. Det här är ett väldigt bra exempel på samverkan mellan olika discipliner där vi spänner över ett brett område.

Vad händer nu?

- Nu ska vi sätta oss ner och dra upp planerna i ”skarpt läge” och vi ser väldigt mycket fram emot att det har blivit möjligt tack vara anslaget från Stiftelsen Lantbruksforskning och Agria.

Hur ska projektet utföras?

- Projektet är ett pilotprojekt som har en stegvis design. Först använder vi slakthusmaterial för att sedan gå vidare till levande djur i en kontrollerad situation, för att slutligen testa metoden i fält på tjurar i en kommersiell besättning. Det övergripande målet är att upptäcka tjurar med ledsjukdom för att kunna exkludera dessa från avelsprogrammen. Det skulle inte bara förebygga ledsmärta för det individuella djuret utan också garantera en hållbar köttproduktion.

Hur många forskare kommer att jobba med projektet?

- Vi är fyra forskare som kommer att jobba med projektet initialt, förutom jag själv så är det Ylva Persson biträdande statsveterinär i idisslarsjukdomar på SVA, Renée Båge universitetslektor i reproduktion och Stina Ekman professor i patologi, båda från VH fakulteten på SLU. Vi har även nyligen rekryterat en veterinärstudent som kommer att göra sitt examensarbete inom delar av projektet. Det känns väldigt bra att vi på så sätt kan dela med oss av ett spännande och viktigt forskningsområde till studenterna, våra blivande kollegor.

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg